ธรรมะจากงานศพ
Read More +

ทำไมจึงทำเช่นนี้เวลาตาย ธรรมะจากงานศพ โดย กิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์  

ชวนพ่อแม่เข้าวัด
Read More +

7 ทริคดีๆ ชวนพ่อแม่เข้าวัด โดยกิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์  

กิ๊ก-มยุริญสึกแล้ว
Read More +

กิ๊ก-มยุริญสึกแล้ว พร้อมเผยความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการบวชที่เมียนมา

ความภูมิใจ
Read More +

ความภูมิใจที่สุดในชีวิตของ กิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

คนดังสายธรรมะ
Read More +

จุดหันเหสู่ทางธรรมของ 3 คนดังสายธรรมะ

กิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
Read More +

กิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ สู่เส้นทางปฏิบัติธรรมที่พม่า ความฝันที่ได้กลายเป็นจริง (เสียที)

กิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
Read More +

โอสถธรรม… ทำให้สุข กิ๊ก- มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.