ชวนพ่อแม่เข้าวัด

7 ทริคดีๆ ชวนพ่อแม่เข้าวัด โดยกิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์  

7 ทริคดีๆ ชวนพ่อแม่เข้าวัด โดยกิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

การมีครอบครัวอบอุ่น มีหน้าที่การงานดี มีเงินทองใช้ อาจทำให้ชีวิตมีความสุขจนมองไม่เห็นความทุกข์ ซึ่งอาจกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านปฏิเสธการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของลูก ๆ ที่จะ ชวนพ่อแม่เข้าวัด ได้รู้จักการทำทานรักษาศีล เจริญภาวนา ศึกษาธรรมะตามแนวทางของพระพุทธเจ้า

คุณกิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ เป็นผู้หนึ่งที่ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขโดยใช้ธรรมะนำทางเธอเผยกลยุทธ์เด็ดให้คุณลูก ๆ ทั้งหลายได้นำไปใช้เพื่อชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดดังต่อไปนี้

 

1.ทำเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็น

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ท่านเชื่อว่า การเข้าวัดเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์คือต้องทำเป็นตัวอย่างให้เห็น ลูกต้องหมั่นเข้าวัดทำบุญทำทาน ถือศีล ปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โกรธน้อยลงใจเย็นขึ้น มีจิตเมตตามากขึ้น อัตตาตัวตนลดลง ฯลฯ โอกาสในการชักชวนท่านเข้าวัดก็ไม่ใช่เรื่องยาก

 

2.บอกเล่าถึงประโยชน์ของการไปวัดให้ท่านฟัง

ค่อย ๆ ใส่ข้อมูลโดยการหมั่นเล่าเรื่องราวที่เป็นกุศล อาจยกตัวอย่างของกัลยาณมิตรที่ไปทำบุญ ปฏิบัติธรรม ทำทาน รักษาศีลเจริญภาวนา แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มีบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน พ่อแม่ป่วย พอลูกไปบวชก็ทำให้พ่อแม่มีอาการดีขึ้น หรือมีคนรู้จักเข้าวัดบ่อย ๆ จากที่เมื่อก่อนร่างกายดูทรุดโทรมไม่มีความสุข แต่ตอนนี้หน้าตาผ่องใสขึ้นมาก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่รู้สึกดีและอยากปฏิบัติตามบ้าง

 

3.สร้างสิ่งแวดล้อมให้ท่านรู้สึกคุ้นเคยกับธรรมะ

วางซีดีและหนังสือธรรมะไว้ที่มุมต่าง ๆ ของบ้าน เปิดซีดีธรรมะฟังในขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำกับข้าว ทำงานบ้าน หรือแม้กระทั่งขณะขับรถ ฯลฯ หรือเปลี่ยนบรรยากาศมาดูวิดีโอธรรมะบ้าง รวมถึงหมั่นพูดคุยธรรมะกับพ่อแม่ เพื่อให้ท่านได้ซึมซับธรรมะทุก ๆ วัน

 

4.ทำกิจกรรมบุญให้เป็นกิจกรรมครอบครัว

ยกตัวอย่างเช่น แม่เกิดตรงกับวันอังคารดังนั้นทุกวันอังคารก็ชวนแม่ใส่บาตรประจำวันเกิด หรือจัดให้วันหนึ่งของทุกเดือนเป็นวันแห่งการทำบุญของครอบครัว ชวนกันไปปล่อยนกปล่อยปลา ไหว้พระ ถวายสังฆทานหรือทำทานแก่ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ อย่างน้อยพ่อแม่ที่มีศรัทธาอยู่บ้างก็จะเริ่มโน้มเอียงมาสนใจธรรมะมากขึ้น เพราะท่านเห็นว่าเวลาที่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ ครอบครัวมีความสุขเพราะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา

 

5.ชวนพ่อแม่ไปวัดบ่อย ๆ

อาจเริ่มจากทำบุญตักบาตร ฟังธรรมตามเทศกาล เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษาฯลฯ ณ วัดใกล้บ้าน จากนั้นลองชวนไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมระยะสั้น ปัจจุบันตามวัดต่าง ๆ มีคอร์สปฏิบัติให้เลือกมากมายเพื่อรองรับตามความสะดวกของผู้มาปฏิบัติ ทั้งไปเช้า - เย็นกลับ 1 วัน หรือคอร์ส 3 วัน 2 คืน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับวัดและการปฏิบัติธรรมก่อน หากท่านชอบก็ค่อย ๆเพิ่มจำนวนวันปฏิบัติให้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ควรให้ท่านกำหนดเองด้วยความสมัครใจ ให้ท่านเห็นว่าการไปทำบุญมีความสุขและมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร ไม่ควรบังคับ เพื่อจะได้ไม่เป็นการสร้างอคติให้เกิดขึ้นในใจของท่าน

 

6.ติดตามและประเมินผล

ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะหันมาสนใจธรรมะเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้ว แต่ลูกยังคงต้องสร้างสิ่งแวดล้อมและชักชวนท่านไปทำบุญปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ หากวันหนึ่งท่านพร้อมจะไปทำบุญกุศลเองโดยที่ไม่มีเราไปด้วยแล้วหรือท่านเอ่ยปากขอทำบุญเอง นั่นถือว่าประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ลูก ๆ ควรให้กำลังใจและเดินเคียงคู่ดูแลให้ท่านได้อยู่ในบุญกุศลไปจนตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นการตอบแทนพระคุณที่ดีที่สุด

 

7.พ่อแม่ไม่ยอมเข้าวัด

หากพ่อแม่ยังไม่อยากไปวัด ควรแนะนำท่านว่า แม้อยู่บ้านก็ทำบุญกุศล สร้างบารมีด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ โดยการรักษาศีล 5 ซึ่งมีอานิสงส์มาก และอาจแนะนำให้ท่านทำทานในแบบที่ไม่ใช่การสละทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียว ซึ่งได้แก่ การคิด พูด ทำแต่สิ่งดี ๆการมีวาจาที่ไพเราะน่าฟัง เมตตาปรานีต่อผู้อื่นซึ่งจะทำให้ได้อานิสงส์ต่อตนเอง คือเป็นที่รักของคนรอบข้างและทำให้ใจเป็นสุข ถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้ อย่างน้อย ๆ เราก็วางใจได้ว่าท่านจะมีอริยทรัพย์ติดตัวไปในภพชาติหน้า

การแนะนำให้พ่อแม่เข้าใจธรรมะนั้นต้องใช้เวลา ลูกจึงต้องใช้ความรัก ความอดทนให้มาก ขอให้เข้าใจว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของพ่อแม่คืออายุที่มากขึ้น ดังนั้นการนำท่านเข้าสู่เส้นทางธรรม เพื่อให้ท่านได้มีที่พึ่งทางใจก่อนจะถึงวาระสุดท้ายจึงเป็นการตอบแทนพระคุณที่ดีที่สุด

 

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

เรื่อง : กรรณิการ์ ทองคำ

ภาพ : https://pixabay.com


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : เด็กเบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าวัด พ่อแม่ควรจะทำอย่างไรดี

เชษฐ์ วรเชษฐ์ เอมเปียร์ กับชีวิตในแบบ “ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา”

Dhamma Daily : ไม่ใส่บาตร ไม่สวดมนต์ ไม่เข้าวัด ไม่ฟังธรรม ผิดไหม

เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่ ประกาศนัดวิ่งมาราธอนหาทุนช่วยผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ 

5 ตำนานและความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด