เปลี่ยนแปลงชีวิต
Read More +

“บุญ” เปลี่ยนแปลงชีวิต บทความธรรมะดี ๆ โดย ดร.สนอง วรอุไร

ตัวกำหนด
Read More +

อะไรคือตัวกำหนดการเกิดของสรรพสิ่ง โดย ดร.สนอง วรอุไร

ฝึกจิต
Read More +

ประโยชน์ของการฝึกจิต บทความดี ๆ โดย ดร.สนอง วรอุไร

มาร
Read More +

เวลาคนพูดว่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่สำเร็จเพราะมารมาผจญนั้น มารคืออะไร

โสดาบัน
Read More +

รู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นโสดาบัน โดย ดร.สนอง วรอุไร

อธิษฐาน
Read More +

อธิษฐานอย่างไรไม่ให้เป็นกิเลส

สมาธิขั้นสูงใช้รักษาโรคได้
Read More +

สมาธิขั้นสูงใช้รักษาโรคได้

เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น
Read More +

Dhamma Daily : ถ้า เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น แล้วต้องขัดแย้งกับครอบครัว ควรทำอย่างไร

เบื่อ
Read More +

ขอใบสั่งยา รักษาอาการ ” เบื่อ ” กับ ดร.สนอง วรอุไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.