ประทานคติธรรม
Read More +

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

คำถามชวนสงสัย
Read More +

3 คำถามชวนสงสัย สิ่งมหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นกับ พระพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา

วันสำคัญสากลของโลก
Read More +

ใครคือผู้เสนอให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันสำคัญสากลของโลก

สมเด็จพระสังฆราช
Read More +

“อย่าละเลยการอบรมเจริญสติ รู้เท่าทันกาย วาจา และใจ” สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา 2561

Read More +

บทสวดมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

Read More +

ชาวพุทธควรรู้ … เหตุใด วันวิสาขบูชา จึงมีคำเรียกสากลว่า Vesak Day

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.