ฟาราห์ นอช
Read More +

แสงแฟลชแห่งสันติภาพของ ฟาราห์ นอช ช่างภาพสงครามชื่อดัง

รัฐมณีปุระ
Read More +

เรื่องจริงจากรัฐมณีปุระ หญิงสาวอดอาหารประท้วง เพื่อเรียกร้องสันติภาพ

คุณหมอผู้ยึดมั่นในความดี
Read More +

คุณหมอผู้ยึดมั่นในความดี แม้ความตายก็ไม่อาจสั่นคลอนแรงศรัทธา

มาร์ตติ อาห์ติซารี
Read More +

มาร์ตติ อาห์ติซารี พ่อผู้ให้สันติภาพแก่โลก

โคพี อันนัน
Read More +

โคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ บุรุษผิวสีผู้ที่โลกจดจำ

สันติ
Read More +

สันติในเรือนใจเท่ากับสันติในโลก – ว.วชิรเมธี

สันติภาพ
Read More +

สันติภาพ สิ่งที่มนุษย์ต้องการ บทความน่าคิดจากพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.