รัฐมณีปุระ

เรื่องจริงจากรัฐมณีปุระ หญิงสาวอดอาหารประท้วง เพื่อเรียกร้องสันติภาพ

 เรื่องจริงจาก รัฐมณีปุระ หญิงสาวอดอาหารประท้วง เพื่อ เรียกร้องสันติภาพ

0
“ฉันรักชีวิตของฉันมาก ฉันรักอิสระ ที่จะได้พบเจอผู้คน และฉันต่อสู้เพื่อสิ่งที่ ฉันศรัทธา” อิรอม ชาร์มิลา ดอกบัวงามแห่ง รัฐมณีปุระ
0
บางคนเกิดมาเพื่อต่อสู้ในสิ่งที่ตนศรัทธา เพื่อรับใช้สังคมที่ตนอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อรอยยิ้มและความสุขของผู้อื่น ใครกันที่ไม่รักชีวิต ใครกันที่อยากทรมานตัวเอง ไม่มีหรอก หากเขาไม่คิดว่าการต่อสู้นั้นสําคัญมากกว่าชีวิตของตนเอง
0
ว่า 13 ปีแล้วที่หญิงชาวบ้านอายุ 28 ปี ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันที่กองกําลังติดอาวุธ บุกเข้าสังหารหมู่เด็กนักเรียนและชาวบ้านกว่า 10 คน ณ ป้ายรถโดยสารแห่งหนึ่งในรัฐมณีปุระ ประเทศอินเดีย เริ่มอดน้ําและอาหารเป็นการประท้วงโดยสันติ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายซึ่งให้อํานาจเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัย อย่างไม่จํากัดวิธีในดินแดนซึ่งประกาศเป็น “พื้นที่ไม่สงบ” ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย
0
หมายดังกล่าวให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการสังหารชีวิตผู้ต้องสงสัยได้ โดยไม่ต้องดําเนินการพิสูจน์ตามกฎหมาย และไม่เอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําการดังกล่าว หลายชีวิตในพื้นที่ไม่สงบถูกกระทําทารุณ และปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม ผู้หญิงหลายคนถูกข่มขืน ย่ำยีอิสรภาพ…ความรุนแรงและความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วทุกหนแห่ง กัดกร่อนจิตใจของผู้คนจนหมดสิ้นซึ่งความหวัง
0
รัฐมณีปุระ
0
รอม ชาร์มิลา ใช้ร่างกายที่ฝืนธรรมชาติเนื่องจากไม่ได้รับอาหารของเธอ เป็นข้อความส่งต่อไปถึงบรรดาผู้มีอํานาจในอินเดียและสังคมโลก ให้ยกเลิกและต่อต้านการใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อเห็นแก่ “สันติ” ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนพึงจะได้ลิ้มรสเสมอกัน
0
มิลาถูกคุมขังด้วยข้อหาพยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศอินเดีย ณ สถานพยาบาล ในเมืองอิมผาล (Imphal) ไม่นานหลังจากที่เธออดอาหารประท้วง โดยเธอถูกบังคับให้รับอาหารเหลวทางสายยางผ่านทางจมูก และแม้ว่าศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าเธอมีความผิด แต่เธอก็ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาและได้รับการปล่อยตัวเมื่อครบ 1 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดที่อาจถูกจําคุกหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง แต่เมื่อเธอดําเนินการอดอาหารประท้วงต่อทางรัฐก็ยังคงดําเนินคดีกับเธอด้วยข้อหาเดิม ทําให้เธอต้องกลับเข้าไปถูกควบคุมตัวในสถานพยาบาลอีกเช่นเคย… การเข้าเยี่ยมชาร์มิลาเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแห่งรัฐมณีปุระก่อน
0
รัฐมณีปุระ
0
คมโลกได้รับข้อความเรียกร้อง “สันติภาพ” ของเธอและประณามการกระทําที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล เธอได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายจากองค์กรและสมาคมในอินเดีย รวมทั้งรางวัลบุคคลซึ่งประสบความสําเร็จในชีวิตจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสากลอาเซียน แต่เธอก็ปฏิเสธไม่ยอมรับจนกว่าเธอจะได้สันติภาพ
0
ตามที่ได้ปฏิญาณไว้ไม่เพียงเท่านั้น หลายคนร่วมสานต่ออุดมการณ์ของเธอด้วยการจัดตั้งโครงการ
เช่น โครงการปลดปล่อยชาร์มิลา (Save Sharmila Solidarity Campaign) ซึ่งจัดให้มีการร่วมอดอาหารประท้วงทั่วอินเดียระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคมของทุกปีในช่วงวันเกิดของเธอ ซึ่งใกล้กับวันสตรีสากลโลก นอกจากนี้ศิลปินทั่วโลกยังช่วยกันส่งต่อสาส์นแห่งสันติภาพผ่านทางผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ด้วยกายและจิตวิญญาณของชาร์มิลา
0
แม้ว่ากําแพงจะขวางอยู่รอบด้าน แต่ใครเล่าจะห้ามได้…หากดอกไม้จะเบ่งบานในใจของหญิงสาวแห่งรัฐมณีปุระ
0
ที่มา : นิตยสาร Secret ฉบับที่ 137
เรื่อง : Barefoot
ภาพ : www.ibtimes.co.in
 
0

บทความน่าสนใจ

ไม่ยอมแพ้พ่าย แม้มะเร็งขั้นสุดท้าย  เรื่องจริงของชีวิต

True story: ไม่ยอมแพ้พ่าย…แม้มะเร็งขั้นสุดท้าย

ในวันที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของ ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล

กันตพงศ์ เล่าลือพงศ์ศิริ นาย แพทย์ ชนเผ่าม้ง นักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้

พระนางปชาบดีโคตมี สตรีผู้อภิบาลพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.