เจ็บหน้าอก

เจ็บหน้าอก เช็กซิเป็นโรคอะไร

อาการ เจ็บหน้าอก เป็นอาการที่พบบ่อยอาการหนึ่งในทุกเพศทุกวัย โดยทุกวัยพบได้จากหลากหลายสาเหตุ ทั้งโรคที่ไม่รุนแรงไปจนถึงโรครุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ผู้ที่มีอาการอาจเจ็บหน้าอกมากอย่างเฉียบพลันทันที หรือเจ็บหน้าอกแต่ละครั้งไม่รุนแรงมากแต่เรื้อรังก็ได้

อาการเจ็บหน้าอกมีได้หลากหลายสาเหตุ แพทย์จึงจำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง โดยต้องพิจารณาจากประวัติอาการประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการใช้ยา การตรวจสัญญาณชีพต่างๆ (วัดปรอท วัดความดันโลหิต จับชีพจร และจับนับอัตราการหายใจ) การตรวจร่างกาย การตรวจภาพปอดด้วยเอกซเรย์ การตรวจคลื่นหัวใจ และอาจมีการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม

โรคที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บหน้าอก

· โรคหัวใจเฉียบพลัน

มีอาการเจ็บหน้าอกแต่ไม่มากในบริเวณส่วนกลางหน้าอก โดยเป็นๆ หาย ๆ มักเกิดร่วมกับอาการเหนื่อยหอบเมื่อออกแรง และมักมีอาการบวมที่หน้า มือ แขน ขา เท้า ร่วมด้วย

ㆍโรดหัวใจเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจล้มเหลว

มีอาการเจ็บหน้าอกไม่มาก โดยทั่วไปอาจเจ็บส่วนไหนของหน้าอกก็ได้ แต่มักไม่เจ็บในบริเวณส่วนกลาง มักเกิดร่วมกับการมีไข้สูง มีน้ำมูก และไอ (อาจไอมากหรือน้อย มีเสมหะมากหรือน้อย และสีของเสมหะขึ้นกับชนิดของเชื้อ)

ㆍ โรคของปอด และ / หรือโรคทางเดินลมหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อเฉียบพลัน (จากไข้หวัด)

เจ็บหน้าอกด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน และมักเกิดร่วมกับอาการไอมาก หายใจลำบาก เหนื่อย มีไข้ และมีเสมหะ
สีเหลืองหรือเขียว สาเหตุมักเกิดจากโรคปอดบวมจากการติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย

ㆍ โรคปอดบวม

เจ็บหน้าอกด้านใดด้านหนึ่งหรือสองด้าน อาจเจ็บมากขึ้นในช่วงหายใจเข้า อาจมีไข้หรือไม่มีไข้ ไอมากและอาจมีเสมหะสีใสๆ

ㆍ โรคหลอดลมอักเสบ

มักเจ็บหน้าอกด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านร่วมกับหายใจลำบาก หอบเหนื่อยหายใจมีเสียงหวีด มักมีประวัติโรคภูมิแพ้ หรือโรคหืดมาก่อน

ㆍ โรคหืด

เจ็บหน้าอกด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน มักเจ็บเมื่อออกแรง ร่วมกับอาการหายใจลำบากเมื่อออกแรงหรือนอนราบ
ร่วมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้ และมีไอได้บ้าง แต่มีเสมหะน้อยและมักเป็นสีขาว ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ

ㆍ โรคปอดบวมน้ำ

เป็นการเจ็บหน้าอกมากทันทีเพียงด้านใดด้านหนึ่ง อาการเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้า และโดยเฉพาะภายหลังออกแรง ไม่มีไข้ ไม่มีอาการไอ อาจร่วมกับแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบาก ขึ้นกับปริมาณอากาศในโพรงเยื่อหุ้มปอด

ㆍ โรคมีอากาศในโพรงเยื่อหุ้มปอด

มีอาการแสบร้อนกลางอก มักเจ็บหน้าอกเรื้อรัง แต่ไม่รุนแรง เจ็บตรงกลางหน้าอก อาจมีไอเรื้อรังหรือมีเสม เมื่อตื่นนอน เรอบ่อยโดยไม่สัมพันธ์กับการกินอาหาร (มักเรอตอนเช้าทั้งๆ ที่ยังไม่ได้กินอาหาร) อาการเจ็บอาจสัมพันธ์กับชนิดอาหาร

ㆍ โรคกรดไหลย้อน

เป็นอาการเรื้อรัง โดยมักเจ็บหน้าอกด้านซ้ายเป็นบางครั้ง อาจเกิดร่วมกับอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี หรือปวดท้องตอนบน และมักสัมพันธ์กับชนิดอาหาร เช่น อาหารรสจัด นอกจากนั้นอาการปวดท้องจะดีขึ้นเมื่อกินอาหาร (เพราะช่วยเจือจางกรด)

ㆍ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

เกิดได้ทั้งจากโรคถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน (มักร่วมกับมีไข้สูง) โรคถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง (มีไข้ต่ำ ๆ หรือ ไม่มีไข้) และโรคนิ่วในถุงน้ำดี โดยมักเจ็บหน้าอกด้านขวาตอนล่างร่วมกับปวดท้องด้านขวาตอนบน หรือปวดท้องในส่วนบนและปวดมากขึ้นเมื่อหายใจเข้า ทั้งนี้ อาการปวดหรือเจ็บมักมากขึ้นเมื่อกินอาหาร โดยเฉพาะอาหารไขมัน เพราะไขมันจะกระตุ้นการบีบตัวของถุงน้ำดี จึงกระตุ้นอาการปวด

ㆍ โรคของถุงน้ำดี

เป็นได้ทั้งอาการเฉียบพลันจากการอักเสบเฉียบพลัน และเรื้อรังจากการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งอาการเจ็บหน้าอกมี ไม่มาก ไม่แน่นอนว่าเกิดกับหน้าอกส่วนใด แต่มักเกิด ร่วมกับอาการปวดท้องตอนบนและร้าวไปด้านหลัง หรือ ร่วมกับปวดหลัง เมื่อโรคเป็นมากอาจมีอาการตัวเหลือง และเมื่ออักเสบเฉียบพลันมักมีไข้สูง ตาเหลืองร่วมด้วย คลื่นไส้ อาเจียน

ㆍ โรคตับอ่อนอักเสบ

มักเป็นอาการเจ็บหน้าอกเรื้อรัง โดยเปลี่ยนที่ไปเรื่อย ๆ ตามตำแหน่งของแก๊สที่กักคั่งในลำไส้และดันกะบังลม มักเกิดร่วมกับอาการปวดท้อง ซึ่งตำแหน่งจะเคลื่อนที่ได้เรื่อย ๆ เช่นกัน และอาการจะดีขึ้นเมื่อผายลม หรือเรอ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.