มีสัตว์เลี้ยงในห้องนอน-หลับดีขึ้น

ทีมวิจัยจากรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา สัมภาษณ์อาสาสมัคร 150 ราย ที่ลงทะเบียนกับศูนย์การแพทย์ด้านการนอนหลับ คลินิกมาโย ในรัฐดังกล่าว โดยเกือบครึ่งของอาสาสมัครมีสัตว์เลี้ยง มากกว่าครึ่งนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปนอนด้วยในห้องนอน และอาสาสมัคร 31 ราย เลี้ยงสัตว์มากกว่า 1 ชนิดในบ้าน

จากการสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถามที่ให้ข้อมูลด้านปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ชนิด จำนวน และนิสัยการนอนหลับของสัตว์เลี้ยง และข้อมูลเพิ่มเติมด้านอื่นๆ พบว่า สัตว์เลี้ยงในห้องนอนไม่สร้างปัญหาต่อการนอนหลับ แต่กลับให้ประโยชน์มากขึ้น โดยอาสาสมัครเพียง 15 รายมีปัญหาการนอนหลับเพราะการรบกวนของสัตว์ ขณะที่อาสาสมัคร 31 รายรายงานว่า การมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยช่วยให้นอนหลับดีขึ้น เนื่องจากเป็นเหมือนเพื่อนที่ให้ความอบอุ่นเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามผู้ที่มีปัญหาด้านการนอนหลับ ควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาสาเหตุว่า มีปัจจัยมาจากการรบกวนของสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆในบ้าน

 

ที่มา: Mayo Clinic Proceedings

เครดิตภาพ MartinaPazienza/ Pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.