ข่าวดี! มีวัคซีนไข้เลือดออกใช้แล้ว

​             นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ตั้งแต่ปีค.. 1997 โดยขณะนี้บริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ ได้รับหน้าที่เป็นผู้ผลิตวัคซีน Dengvaxia® วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก และได้เริ่มใช้แล้วในประเทศเม็กซิโก

​             วัคซีนชนิดนี้คิดค้นโดยนายแพทย์ ดรโทมัส แชมเบอร์ส ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาจุลชีววิทยาโมเลกุลและภูมิคุ้มกันวิทยา ในปีค.. 1997 โดย มีมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นเจ้าของสิทธิบัตร นายแพทย์แกรเม โทมัส ผู้บริหารกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้นำในการพัฒนาวัคซีน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง เพราะถือเป็นการช่วยเหลือมนุษยชาติ ให้พ้นจากโรคภัยและความเจ็บป่วย

             ​แม้เม็กซิโกจะเป็นประเทศแรกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนDengvaxia® แต่ คณะกรรมการผู้มีอำนาจในอีกหลายประเทศที่มีไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่น ก็กำลังตรวจสอบเพื่อทำการอนุญาตในขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทซาโนฟีเพ่ิงผลิตวัคซีนชุดแรกออกมา เมื่อกระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์แบบ คาดว่าจะผลิตได้ถึงปีละ 100 ล้านโด๊ส

ที่มา: News Medical, Saint Louis University

ขอบคุณภาพจาก tpsdave/ Pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.