บารัค โอบามา ยืนยัน อเมริการักษามะเร็งได้

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศระหว่างกล่าวสุนทรพจน์สภาวะแห่งสภาพ (State of the Union) ในรัฐสภาว่า ประเทศอเมริกาจะต้องรักษามะเร็งได้ โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มทรัพยากรการรักษาให้กับสถาบันสุขภาพแห่งชาติ
คำมั่นนี้มีแรงบันดาลใจมาจากการที่รองประธานาธิบดี โจ ไบเดิน สูญเสียลูกชายให้กับ มะเร็งสมองในปีที่ผ่านมา นายโจเองชี้ว่า เป้าหมายนี้จะช่วยทุกชีวิตในอเมริกา และอีกหลายล้านชีวิตทั่วโลก โดยผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ไม่ใช่ใครอื่นไกล แต่คือครอบครัว และเพื่อนของทุกคน
เป้าหมายนี้จะเน้นทั้งด้านการวิจัยและการรักษา โดยจะทำให้การรักษาโดยการสร้างภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) พันธุกรรมบำบัด (Genomic Therapy) และการรักษาแบบผสมผสาน (Combination Therapies) ก้าวหน้ามากขึ้น นายโจระบุว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีขณะนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า การรักษาจะพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น
ขณะนี้มีผู้ป่วย มะเร็ง เพียงร้อยละ 5 ในอเมริกา ที่ได้รับการรักษาผ่านการวิจัยทางคลินิก นอกเหนือจากจำนวนนี้ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคของตัวเองได้เลย นอกจากนี้นักวิทยาเนื้องอกในชุมชน ซึ่งรักษาผู้ป่วยมะเร็งมากกว่าร้อยละ 75 ไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและการรักษาที่ก้าวหน้าได้ทั้งหมด ประเทศอเมริกาจึงตั้งใจจะแก้ไขปัญหานี้ ผ่าน 2 งานหลักคือ เพิ่มทรัพยากรเพื่อต่อสู่กับ มะเร็ง ทั้งภาครัฐและเอกชน และทำให้นักวิจัยโรคมะเร็งทุกคน หันมาทำงานร่วมกัน เพื่อแบ่งปันข้อมูล ความฝันที่จะเอาชนะมะเร็งของทุกคน จะได้เป็นจริงเร็วขึ้น

มะเร็งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก โดยในปีค.ศ. 2012 มีผู้ป่วยโรคนี้ราว 14 ล้านราย และเสียชีวิตราว 8.2 ล้านราย ตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก

ที่มา: Yahoo! Health
ขอบคุณภาพจาก www.biography.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.