สธ. แจ้งสถานการณ์เมอรส์ ล่าสุด!

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส ล่าสุด ยืนยันว่าพบผู้ป่วยชาวตะวันออกกลาง อายุ 71 ปี 1 ราย และมีรายงานผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง 40 ราย ซึ่งเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว 12 ราย อยู่ในสถานที่รองรับสำหรับสังเกตอาการ 22 ราย

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร มีอาการทั่วไปดีขึ้นเล็กน้อย โดยไม่มีไข้แล้ว มีเพียงอาการหายใจหอบเล็กน้อย ทำให้ยังต้องให้ออกซิเจนต่อไป และต้องพักรักษาตัวในห้องแยกโรค เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส จำนวน 40 ราย ยังมีสุขภาพดีปกติ ไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส

กระทรวงสาธารณสุขชี้ถึงสถานการณ์ทั่วโลกว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,626 ราย และเสียชีวิตแล้ว 586 ราย ใน 26 ประเทศ (ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก) และขอร้องไม่ให้ประชาชนเชื่อข่าวลือจากทุกแหล่งข่าว ขอให้ติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น โดยหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังย้ำเตือนให้ผู้ที่เดินทางกลับจากตะวันออกกลางทุกคน สวมหน้ากากอนามัย และรีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง หากมีอาการไอและมีไข้ โดยการเดินทางไปยังโรงพยาบาล ขอให้หลีกเลี่ยงรถสาธารณะ เพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่ระบาดในประเทศ

สำหรับการป้องกันตนเองจากโรคเมอร์ส กระทรวงฯ แนะนำให้ปฏิบัติ 4 ข้อ คือ 1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม2. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ 3. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งความเสี่ยงที่อาจสัมผัสโรค เช่น เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยโรคเมอร์ส

เครดิตภาพ : OpenClipartVectors/pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.