ม็อบ, ม็อบพระ, สุขภาพจิต, ธรรมกาย

เหตุจากม็อบพระสงฆ์ สู่สาระการดูแลสุขภาพจิตใจ

                จากเหตุชุลมุนปะทะกันระหว่างทหารกับพระสงฆ์ ที่พุทธมณฑลที่ผ่านมา ทำให้เรารู้สึกว่า ก่อนจะคาดหวังกับใคร เราต้องหันมาดูแลสุขภาพจิตใจตนเอง

ชาวเน็ตคงทราบข่าว กรณีเครือข่ายคณะสงฆ์ องค์กรภาคี และประชนชน รวมตัวกันเพื่อแถลงจุดยืนต่อรัฐบาล โดยนัดรวมกลุ่มจัดประชุมใหญ่ที่พุทธมณฑล จนมีกำลังทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์ ดูแลความสงบเรียบร้อย และเกิดเหตุชุลมุนดังกล่าว

                ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ชีวจิตอยากให้ทุกคนไม่ลืมว่า สาระสำคัญของพุทธศาสนา ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อสุขภาพจิตใจที่ดียังมีอยู่นั่นคือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งและสงบ โดยหลักธรรมทั้ง 3 ประการนี้ เป็นวิธีคิดง่ายๆ ที่เป็นเหตุเป็นผล เมื่อเราทำความดี คุณค่าในตัวเราจะสูงขึ้น ความยอมรับนับถือในตัวเองก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แน่นอน หากเรารู้สึกเช่นนี้ เราจะกลายเป็นคนสุขภาพจิตใจดี

ส่วนการละความชั่ว จะทำให้คนอื่นรักและนับถือเรามากขึ้น และยังทำให้เราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นด้วย คนที่มีคุณค่าในตัวเองและนับถือตัวเอง ลงท้ายด้วยการมีสุขภาพจิตใจดี จะว่าไป วิธีการนี้ ก็ไม่ต่างจากหลักธรรมของทุกศาสนา สามารถนำมาใช้ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใจได้

ถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติธรรมให้รู้จักปล่อยวาง สุขภาพจิตใจเราจะดีขึ้น มองเห็นสัจธรรมในทุกๆ เหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกย์ หรือทางธรรม (ซึ่งมีพระสงฆ์ดำเนินบทบาทหลัก)

เครดิตภาพ Andrewkim/ Pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.