อังกฤษ, เมืองสุขภาพ, healthy City

อังกฤษทุ่มทุน สร้างสุขภาพด้วยเมืองสุขภาพ!

            ความฝันที่ว่าระบบสุขภาพต้องเริ่มต้นในเด็ก โดยมีโรงเรียนที่รายล้อมด้วยร้านอาหารสุขภาพ ปลอดอาหารขยะ กำลังจะกลายเป็นจริงใน 10 เมืองรอบเกาะอังกฤษ จากการสนับสนุนของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ในการสร้างสุขภาพด้วยเมืองสุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนออกกำลังกายมากขึ้น กินอาหารดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระจนแก่เฒ่า มีสุขภาพดีกว่าเดิม

            โดยพื้นที่ที่จะได้รับการบูรณะให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพด้วยเมืองสุขภาพ พร้อมระบบสุขภาพในฝันนี้ คือ หมู่บ้านทางตะวันตกเฉียงใต้ หมู่บ้านในกรุงลอนดอน หมู่บ้านในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ และจะมีเมืองเกิดขึ้นใหม่อีก 2 แห่งในเคมบริดจ์เชอร์ ทางตะวันออก และมณฑลดาร์ลิงตัน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการนี้จะประกอบด้วยบ้านมากกว่า 76,000 หลัง และที่อยู่อาศัยอื่นๆ อีกกว่า 170,000 แห่ง ด้วยงบประมาณจากรัฐบาลและหุ้นส่วนเอกชนในการสุขภาพด้วยเมืองสุขภาพ

            งานนี้รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ชื่อดังมากมาย มาร่วมกันออกแบบระบบสุขภาพ ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะกระตุ้นให้เกิดระบบสุขภาพดี เช่น พฤติกรรมสุขภาพดี โดยผู้คนจะต้องเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ง่ายขึ้น สามารถปั่นจักรยานหรือเดินเท้าได้อย่างปลอดภัย เข้าถึงพื้นที่สีเขียว และมีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอาหารสุขภาพรอบๆ โรงเรียน นับเป็นการสร้างสุขภาพด้วยเมืองสุขภาพอย่างแท้จริง

            ทีมผู้สร้างสุขภาพด้วยเมืองสุขภาพ ยังให้ความสำคัญกับสถานที่ทำงาน โรงเรียน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะออกแบบให้เสริมสร้างกิจกรรมทางกายภาพ พฤติกรรมการกินอาหารสุขภาพ สุขภาพจิตใจ และคุณภาพชีวิต โดยเมืองสุขภาพนี้ เริ่มก่อสร้างแล้วในบางจุด ขณะที่อีกหลายจุด คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีค.. 2030

            ระบบบริการสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักรหวังว่า การออกแบบระบบสุขภาพ สร้างสุขภาพด้วยเมืองสุขภาพ ในครั้งนี้ จะทำให้คุณหมอพบวิธีแก้ปัญหาโรคหลักๆ อย่างโรคอ้วนและโรคความจำเสื่อมได้ ซึ่งจะเป็นต้นแบบการสร้างสุขภาพด้วยเมืองสุขภาพในที่อื่นๆ ต่อไป

ที่มา: เดอะการ์เดียน (The Guardian), บีบีซี (BBC News)

เครดิตภาพ www.express.co.uk

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.