ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม, วิบูลย์ เข็มเฉลิม, วนเกษตรอินทรีย์, วนเกษตร

อาลัยปราชญ์ต้นแบบ “วนเกษตรอินทร์” ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

ขอร่วมไว้อาลัยแด่ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

          ทางนิตยสารชีวจิตขอร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ผู้เป็นต้นแบบของวนเกษตรอินทรีย์ และเป็นผู้ให้ความรู้และปรัชญาการใช้ชีวิตตามวิถีของเกษตรพึ่งตนเองตลอดมา

เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่วิบูลย์เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำส่งผลให้มีเลือดคั่งในสมอง ทางครอบครัวพยายามประคองอาการมาโดยตลอด แต่ด้วยอายุมากแล้วทำให้อาการไม่ดีขึ้น ต่อมาเกิดภาวะของโรคเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้อาการทรุดลงและเสียชีวิตโดยสงบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ด้วยวัย 80 ปี

          ย้อนไปเมื่อเกือบ 20 ปีก่อนผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิมต้นแบบของ “วนเกษตรอินทรีย์” ที่เปลี่ยนจากการทำเกษตรสายหลักมาทำเกษตรยั่งยืนและพึ่งตนเองและช่วยให้และชุมชนอยู่ได้ แนวคิดที่น่าสนใจผู้ใหญ่วิบูลย์ คือ การหาวิธีทำงานให้ลดลงแต่มีกินเหมือนเดิมและสามารถมีเหลือถึงในอนาคตแม้ว่าจะทำงานไม่ไหว จึงเกิดเป็นแนวคิดปลูกไม้ที่ปลูกเพียงครั้งเดียวแต่สามารถมีกินได้ตลอด เช่น ผักผลไม้พื้นบ้าน อีกทั้งยังมีไม้ใช้สอยและพืชพรรณต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นหลักประกันได้ว่าชีวิตจะมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

วนเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ เป็นเวทีสำหรับการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในกลุ่มนักวิชาการ องค์กรเอกชน กลุ่มประชาชน ข้าราชการ รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่มีกิจกรรมทำต่อเนื่อง คือทำงานกับคนในชุมชนในพื้นที่ต่างๆ และขยายกิจกรรมนี้ไปยังชุมชนต่างๆ ซึ่งแหล่งการเรียนรู้นี้เปิดสำหรับทุกคนกลุ่มมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สิ่งที่มีคือต้นไม้ และทรัพยากรรอบๆ ตัว

กำหนดการบำเพ็ญการกุศลเบื้องต้นเย็นนี้ (14 มิถุนายน 2559) เวลา 16.๐๐ จะมีพิธีรดน้ำศพผู้ใหญ่วิบูลย์ ณ ศูนย์มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพรวมทั้งหมด 9 วัน ขอเชิญญาติมิตรและผู้ที่คิดถึงกันร่วมบำเพ็ญกุศล สอบถามเส้นทางได้จากคุณครรชิต เข็มเฉลิม โทรศัพท์ 089-936-5020

            ขอร่วมไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้

ทีมงามนิตยสารและเว็ปไซต์ชีวจิต

ข้อมูลเรื่อง “ขอร่วมไว้อาลัยแด่ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม” เรียบเรียงโดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.