Single, คนโสด, สาวโสด, เบบี้บูม

คนโสดเพิ่มจำนวน กระทบทั้งอัตราเกิด-การจัดสวัสดิการ

ปัจจุบันสถานการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นของโลก นอกจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ประเด็นเรื่องการครองตัวเป็นโสดของผู้หญิง ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ

สังคมเมืองยุคใหม่กำลังก้าวเข้าสู่ สังคมแห่ง คนโสด เนื่องด้วยคนส่วนมากมีการศึกษามากขึ้น ทำให้ช่วงชีวิตส่วนมากหมดไปกับการศึกษาหาความรู้ เมื่อพ้นวัยศึกษาต้องทำงานหนักเพราะการแข่งขัน ทำให้เวลาหมดไปกับเรื่องงาน ไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องชีวิตคู่ บางคนไม่อยากมีภาระผูกมัดกับใคร จึงทำให้เกิดสภาวะคนโสดเพิ่มขึ้น จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ เนื่องด้วยมีอัตราการเกิดลดน้อยลง และผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศก้าวเข้าสู่สภาวะขาดแคลนหนุ่มสาววัยแรงงานในอนาคต

จากผลการสำรวจของ U.S. Census Bureau, International Data Base ในปี 2563 ประเทศไทยจะมีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายสูงถึง 1.5 ล้านคน โดยเฉพาะผู้หญิงโสดจะมีเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 5.6 ล้านคน ซึ่งจำนวนนี้รวมถึงผู้หญิงที่เป็นหม้าย

อีกหนึ่งประเทศที่น่าเป็นห่วงคือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลสำรวจทัศนคติจำนวน 10,000 คน พบว่าประชากรโสดอายุ 18 – 34 ปี เพศชายมีประมาณ 61.5% เพิ่มขึ้น 9.2% จาก 5 ปีที่แล้ว และเพศหญิงโสด 49.5% เพิ่มขึ้น 4.8% คนเกือบครึ่งบอกว่า ยังคงมีความต้องการโสด และวัยรุ่นผู้หญิงถึง 90% ระบุว่าตนเองเหมาะสมกับชีวิตโสดมากกว่าการแต่งงาน

ด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่าในปี 2558 อัตราการเกิดของเด็กอยู่ที่ 7 แสนคน คาดปี 2559 อัตราการเกิดจะต่ำกว่า 7 แสนคน ปัจจัยส่วนใหญ่มาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป คนต้องการอยู่คนเดียวมากขึ้น อัตราการแต่งงานลดน้อยลง มีบุตรช้าลง รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ที่ไม่ส่งเสริมการมีบุตร

ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งออกนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2569 ว่าด้วยการส่งเสริมอัตราการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเสริมอีกว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะลดอัตราการเสียชีวิตของทารกหลังคลอด แต่ในเรื่องของคุณภาพนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเด็กจำนวนนี้เติบโตเข้าสู่วัยทำงานย่อมเกิดปัญหาแรงงานไม่มีคุณภาพตามมา ที่สำคัญภาครัฐยังต้องแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง

สำหรับใครที่วางแผนว่า ในอนาคตจะอยู่เป็นโสดไม่แต่งงาน แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ รักษาการเลขามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยมีคำแนะนำให้ดังนี้ค่ะ ปัญหาเงินออมของผู้สูงอายุยังเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นควรวางแผนล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และภาครัฐควรหามาตรการรองรับสร้างหลักประกันรายได้ เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับการยังชีพตลอดอายุขัย

ข้อมูลเรื่อง ” คนโสด พุ่ง ส่งผลกระทบต่ออัตราการเกิดของประชากร” เขียนโดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.