โรคหัด

หน้าหนาวปีนี้ ประชาชนควรระวัง… โรคหัด !

ระวัง โรคหัด

โรคหัด ระบาดหน้าหนาว …. จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 พฤศจิกายน 2559 มีรายงานผู้ป่วยโรคหัด 1,352 ราย อัตราป่วย 2.07 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน จาก 66 จังหวัด และไม่พบผู้เสียชีวิต แต่พบว่าปีนี้มีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (7 – 13 พฤศจิกายน 2559) มีรายงานผู้ป่วยโรคหัด เป็นกลุ่มก้อน 2 เหตุกาณ์ คือ

  1. พบผู้ป่วยในบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วย จำนวน 8 ราย
  2. พบผู้ป่วยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จังหวัดนครนายก มีผู้ป่วย มากกว่า 30 ราย

การพยากรณ์โรค และภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคหัด เพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทย เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งปกติโรคหัด จะติดต่อได้ง่าย ในช่วงอากาศหนาวเย็น

สำหรับโรคหัดนั้น จะพบมาในเด็ก และสามารถติดต่อได้ง่าย ผ่านการ ไอ จาม หรือแม้กระทั่ง พูดคุยกันในระยะใกล้ ส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อน อย่างรุนแรงในเด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง  โดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก อาจทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติ

กรมควบคุมโรค จึงเตือนประขาชน ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว

สำหรับวิธีป้องกันตนเอง จากโรคหัด คือ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ดังนี้

  1. ปิด : ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม
  2. ล้าง : ล้างมือบ่อย ๆ
  3. เลี่ยง : หลีกเลี่ยง การคลุกคลีกับผู้ป่วย
  4. หยุด : เมื่อรู้ว่าตัวเอง มีอาการป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน และหยุดกิจกรมต่าง ๆ ในสถานที่แอดอัด

ทั้งนี้ เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัด หรือสงสัยว่าเป็นโรคหัด ควรรีบไปพบแพทย์ โดยด่วน เพื่อรับการตรวจวินิฉัย และเก็บตัวอย่างเลือด ส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ

เด็ก และบุคลากร ทางการแพทย์ ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย ควรได้รับวัคซีน ป้องกันโรคหัด คางทูม และ หัดเยอรมัน

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.