3 ควร 3 ห้าม เมื่อเป็นไข้

เมื่อมีอาการไข้ คนทั่วไปมักพยายามดูแลตัวเองด้วยวิธีการต่างๆ แต่บางสิ่งอาจทำถูกต้อง บางสิ่งอาจไม่ควรทำ ดังนั้น วันนี้ผมขอแนะนำ 6 เรื่องที่ควรจำเมื่อเป็นไข้ครับ
3 สิ่งควรทำ
1. ดื่มน้ำมากๆ
2. อาบแสงจันทร์ เพื่อควบคุมไฟธาตุไฟให้สมดุล
3. กินผักผลไม้รสขมเย็น เช่น มะระ สะเดา

3 สิ่งต้องห้าม
1. ห้ามกินยาหรือสมุนไพรรสร้อน เช่น พริกไทย ขิง พริก
2. ห้ามนวด
3. ห้ามประคบ อบสมุนไพร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.