กิน "น้ำตาล" อย่างไร ให้ไม่อ้วน

กิน ” น้ำตาล ” อย่างไร ให้ไม่อ้วน

บริโภค ” น้ำตาล ” อย่างไร ให้ไม่อ้วน ง่ายๆ แค่เช็คตามวัย

ขึ้นชื่อว่า ” น้ำตาล ” ใครๆ คงคิดว่า กินแล้วอ้วนทั้งน้น… แต่วันนี้เรามีคำแนะนำที่จะทำให้คุณกินน้ำตาลแล้วควบคุมน้ำหนักได้ ไม่อ้วนมาฝากกันค่ะ

คุณธิษณา จรรยาชัยเลิศ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ แนะนำว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ผู้ใหญ่และเด็กลดการบริโภคน้ำตาลประเภทฟรีชูการ์ (Free sugar) หรือน้ำตาลส่วนเกินที่เติมลงในอาหาร ทั้งการปรุงเองและการใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10 จากปริมาณพลังงานที่บริโภคในแต่ละวัน ดังนี้

กิน "น้ำตาล" อย่างไร ให้ไม่อ้วน

• เด็ก หญิงวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ไม่ควรรับน้ำตาลที่เปลี่ยนเป็นพลังงานเกินวันละ 160 กิโลแคลอรี หรือปริมาณ 8 ช้อนชา (ความต้องการพลังงานต่อวัน 1,600 กิโลแคลอรี)

• วัยรุ่นทั้งหญิงและชาย ไม่ควรรับน้ำตาลที่เปลี่ยนเป็นพลังงานเกิน วันละ 200 กิโลแคลอรี หรือปริมาณ 10 ช้อนชา (ความต้องการพลังงานต่อวัน 2,000 กิโลแคลอรี)

• ผู้ชาย ผู้หญิงที่ต้องใช้พลังงานมาก และนักกีฬา ไม่ควรรับน้ำตาลที่เปลี่ยนเป็นพลังงานเกิน วันละ 240 กิโลแคลอรี หรือปริมาณ 12 ช้อนชา (ความต้องการพลังงานต่อวัน 2,400 กิโลแคลอรี)

แต่ถ้าต้องการกินน้ำตาลเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและควบคุมระดับน้ำในเลือด และควบคุมน้ำหนักได้ คุณธิษณา บอกว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ลดปริมาณลงอีกเหลือ ไม่เกินร้อยละ 5 จากปริมาณที่เคยบริโภค หรือไม่เกิน 25 กรัม ดังนี้

– ในเด็ก ไม่เกินวันละ ปริมาณ 4 ช้อนชา

– ในผู้ใหญ่ ไม่เกินวันละ ปริมาณ 6 ช้อนชาต่อวัน

ทำตามตารางนี้ คุณก็จะกินน้ำตาลได้พร้อมควบคุมน้ำหนักให้ไม่อ้วนด้วย ทั้งเพื่อหุ่นสวย และสุขภาพแข็งแรงไม่มีสารพัดโรคพ่วงจากความอ้วนตามมาค่ะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.