แต่งงาน,มะเร็ง,โรคมะเร็ง,รักษามะเร็ง

กลัว มะเร็ง เหรอ? แต่งงานช่วยได้

กลัวเป็น “มะเร็ง” เหรอ… การแต่งงานสามารถช่วยคุณได้

นักวิจัยพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งที่มีคู่ มีอัตราการรอดจากโรคร้ายนี้สูงกว่าผู้ป่วยโสด เพราะมีที่พึ่งที่ดี โดยความผูกพันธ์ที่ได้หลังจากการแต่งงาน ทำให้ผู้ป่วยมีที่พึ่งทางด้านอารมณ์และสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากโรคมะเร็งได้แต่งงาน,มะเร็ง,โรคมะเร็ง,รักษามะเร็ง

คุณสการ์เล็ตต์ ลิน โกเมซ และทีมวิจัย สำรวจผู้ป่วยมะเร็ง 783,167 ราย และผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วอีก 386,607 ราย ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการศึกษาข้อมูลประกันสุขภาพ และระดับทางสังคมและเศรษฐกิจของละแวกบ้าน พบว่า อัตราเสี่ยงเสียชีวิตของผู้ป่วยโสดชายสูงกว่าผู้ป่วยชายที่แต่งงาน ร้อยละ 27 ส่วนผู้ป่วยโสดหญิงสูงกว่าผู้ป่วยหญิงที่แต่งงาน ร้อยละ 19 ซึ่งผู้นำทีมวิจัยยืนยันว่า แม้จะวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจร่วมด้วยแล้ว ก็ยังพบว่า การมีที่พึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าในการช่วยให้ผู้ป่วยรักษาตัวได้

งานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมะเร็ง (Cancer)

ที่มา: ไทมส์ (Times)

ข้อมูลเรื่อง “กลัว มะเร็ง เหรอ? แต่งงานช่วยได้” จากเว็บไซต์ www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.