มองหาฮีโร่ตัวจิ๋ว เมื่อภูมิคุ้มกันของเราลดลง

ด้วยความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ นั้นเต็มไปด้วยความเร่งรีบ และความต้องการต่างๆ เช่น ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูป อาหารที่ปรุงแต่งเพื่อเพิ่มรสชาติ มีหน้าตาน่ากิน รวมไปถึงการรักษาคุณภาพอาหารให้อยู่ได้นานขึ้น

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แต่รู้หรือไม่ว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน และการแปรรูปต่างๆ ทำให้หลงเหลือสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายน้อยลง อีกทั้งอาหารเหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศสำหรับจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเรา เนื่องจากในระบบทางเดินอาหาร มีจุลินทรีย์ทั้งดีและไม่ดีอาศัยอยู่ร่วมกัน และหากมีจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีมากกว่า จะทำให้ระบบทางเดินอาหารของเราเสียสมดุล ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง ทำให้ร่างกายอ่อนแอและเกิดโรคต่างๆ ตามมา

ree-3

ดร.ชามีล่า ผู้เชี่ยวชาญด้านโพรไบโอติกได้ให้ความเห็นว่า “คนส่วนใหญ่มักคิดว่าระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินอาหารไม่มีความเกี่ยวข้องกัน แต่ที่จริงแล้วทั้งสองระบบนี้มีความใกล้ชิดและสัมพันธ์กัน ในระบบทางเดินอาหารนั้นมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันซ่อนอยู่ถึง 70% ของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทั้งหมด โดยในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่มากกว่า 400 สายพันธุ์ มีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดี อัตราส่วนของจุลินทรีย์ “ดีต่อร่างกาย” และ “ไม่ดีต่อร่างกาย” นั้นอยู่ที่ประมาณ 80% ต่อ 20% แต่อัตราส่วนนี้ไม่ได้คงที่เสมอไป และจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารมีผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่บริเวณนี้”

shutterstock_380950012-copy

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุล

เมื่อใดก็ตามที่ลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์ไม่ดีมากกว่าจุลินทรีย์ดี นั่นหมายความว่าลำไส้ของเราเสียสมดุล

ซึ่งจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีโดยส่วนใหญ่เป็นพวกที่สามารถหมัก และย่อยโปรตีนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ซึ่งจะทำให้เกิดสารที่ก่อกลิ่นเหม็นเน่า เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) หรือก๊าซไข่เน่า มีเทน (Methane) คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นเหม็น ทั้งที่ปนมากับอุจจาระ หรือออกมาทางลมหายใจ และทางผิวหนังอีกด้วย

นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดสารพิษ เช่น แอมโมเนีย (Ammonia) เอมีน (Amine) ฟีนอล (Phenol) อินโดล (Indole) พาราครีซอล (P-cresol) สแกโทล (Skatol) ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและความเสื่อมของร่างกาย หรืออาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

โพรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ ทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหารของเราให้มีสุขภาพดี โดยทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดี นอกจากนี้ยังช่วยขับสารพิษ ช่วยย่อยอาหาร และช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหาร และจากที่ทราบแล้วว่า 70% ของระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่ระบบทางเดินอาหาร หากระบบทางเดินอาหารของเรามีสุขภาพดีและอยู่ในสภาวะสมดุล ย่อมส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแร็งมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย เห็นได้ชัดว่าโพรไบโอติกไม่เพียงแต่เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการรักษาสุขภาพของระบบทางเดินอาหารเท่านั้น

แต่ยังส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ดังนั้น โพรไบโอติกจัดเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ นอกจากนี้ยังเหมาะต่อผู้ที่เจ็บป่วยเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานลดน้อยลงด้วย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.