มูลนิธิหัวใจ

มูลนิธิหัวใจ น้ำพระราชหฤทัยเพื่อคนไทยแข็งแรง

มูลนิธิหัวใจ น้ำพระราชหฤทัยเพื่อคนไทยแข็งแรง

 

ชีวจิต ขอเสนอเรื่องราวการทำงานของ มูลนิธิหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มุ่งหวังมอบสุขภาพและหัวใจที่แข็งแรงแก่ประชาชน เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติ

 

“…การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศไม่มีประเทศใดในโลกจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบหากประชากรในประเทศนั้นๆ ยังมีสุขภาพพลานามัยไม่ดีพอ…”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2539 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2540

 

ทุกวันนี้ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยและโรคภัยทวีความรุนแรงขึ้น ยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนไป วิถีชีวิตห่างไกลจากธรรมชาติเท่าไร ยิ่งเป็นเรื่องท้าทายความสามารถด้านการแพทย์ของมนุษย์

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์เลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เกียรติมาพูดคุยและเล่าความเป็นมาของมูลนิธิว่า

“มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถือกำเนิดมาจากสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เห็นว่าการก่อตั้งมูลนิธิจะทำให้สามารถหาทุนได้มากขึ้นและจะสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางขึ้น และในปี พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ครับ”

การทำงานหลัก ๆ ของมูลนิธิหัวใจฯจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ การปฏิบัติตัว และการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบของนิทรรศการ การจัดอบรม เช่น โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และมีความสามารถในการช่วยชีวิตเบื้องต้น เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งการรอความช่วยเหลือนั้นอาจช้าเกินไป และยังมี โครงการอาหารไทยหัวใจดี สัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” โดยมอบเครื่องหมายให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบส่วนประกอบต่าง ๆ และผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยต่อหัวใจและสุขภาพ

หัวใจ

“อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของมูลนิธิหัวใจฯคือ โครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ ครับ ซึ่งโครงการนี้จะจัดขึ้นตามชุมชนหรือโรงเรียนที่เข้าร่วม เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาเล่นกีฬากระโดดเชือกซึ่งดีต่อหัวใจ (Cardiovascular) และยังมีการจัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ มีความสามัคคี มีเป้าหมายมีความมุ่งมั่น และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง”

โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิหัวใจฯนั้นจะเน้นการให้ข้อมูลการกระจายความรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพที่จะดูแลตัวเองในเบื้องต้น สามารถป้องกัน หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บได้ และพึ่งพาการรักษาจากแพทย์ให้น้อยที่สุด เพราะจุดประสงค์หลักของมูลนิธิไม่ใช่การตรวจรักษา แต่เป็นการมอบเกราะป้องกันแก่ประชาชนเพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยจนต้องมารับการรักษา

“ผมทำงานเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจ เพราะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างของพระราชาที่ทำเพื่อประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน จะมีสักกี่คนที่ทำได้อย่างพระองค์ท่าน”

จากเรื่องราวข้างต้นเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า หัวใจที่แข็งแรงที่สุดคือพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อประชาชนชาวไทยนั่นเอง

จาก คอลัมน์ตามรอยพ่อหลวง นิตยสารชีวจิต ฉบับ 390 (1 มกราคม 2558)


บทความน่าสนใจอื่นๆ

เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทาน เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.