ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

พลังงานทดแทน พลังรักจากพ่อหลวง

พลังงานทดแทน

พลังรักจากพ่อหลวง

 

พลังงานทดแทน เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พลังงาน เปรียบเสมือนน้ำมันเครื่องขับเคลื่อนวิถีชีวิตของประชาชนและประเทศชาติ หากเรารู้ใช้ แต่ไม่รู้รักษา สักวันพลังงานย่อมหมดสิ้นไป

ในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีและการพัฒนา ยุคที่พลังงานเริ่มลดน้อยลงและมีราคาสูงลิ่ว หลายประเทศในโลกจึงเริ่มให้ความสนใจเรื่องพลังงานทดแทนกันมากขึ้น เมื่อย้อนดูแล้ว จะมีบ้านเมืองใดบ้างที่พระราชาของประเทศ ทรงเล็งเห็นประโยชน์ของการผลิตพลังงานทดแทนตั้งแต่น้ำมันยังมีราคาลิตรละไม่กี่บาท และทรงพากเพียรค้นหาพลังงานทดแทนที่จะสามารถใช้ได้ไม่หมดสิ้น

ชีวจิต จึงเดินทางมาที่ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมาพูดคุยกับ ดร.สนใจ หะวานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ ที่ให้เกียรติเล่าแนวทางการใช้และจัดสรรพลังงานตามแนวพระราชดำริให้ฟังว่า

“การดำเนินงานของศูนย์นั้นไม่ใช่การจัดสรรการใช้พลังงาน เพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การใช้พลังงานและทรัพยากรสอดคล้องกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติมากที่สุด

“ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 สมัยนั้นน้ำมันยังมีราคาถูกอยู่ แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงคิดค้นพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีราคาแพงกว่าน้ำมันดีเซล แต่เพราะทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล สิ่งที่พระองค์ทรงคิดค้นจึงกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ประเทศของเรา

ในปัจจุบันน้ำมันดีเซลมีราคาสูงมากเนื่องจากเป็นพลังงานที่เราต้องขุดมาใช้ ไม่เหมือนพลังงาน ทดแทนจากน้ำมันปาล์มที่เราสามารถปลูกและผลิตขึ้นมาได้ตลอด จึงกลายเป็นพลังงานที่สามารถนำไปใช้ได้ไม่มีวันหมดสิ้น

น้ำมันปาร์ม

นอกจากต้องการผลิตพลังงานทดแทนที่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด ทางศูนย์ยังมุ่งเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การใช้ ถ่านไม้ (ผลิตจากต้นไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อการทำถ่านโดยเฉพาะ) แทนถ่านหิน เพราะถ่านหินคือทรัพยากรที่มีปริมาณจำกัดและต้องขุด ขึ้นมาใช้ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะไปสะสมในชั้นบรรยากาศ

ขณะที่ถ่านไม้ ถึงแม้ระหว่างการเผาไหม้จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกัน แต่หากเราปลูกต้นไม้เพื่อนำมาทำถ่านโดยไม่เบียดเบียนต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ตลอดช่วงอายุของต้นไม้ที่เราปลูกนั้นจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศไปเก็บไว้ได้ด้วย ทำให้วิธีนี้ช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า ทั้งยังเป็นพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาได้และใช้ได้ไม่มีวันหมด

“ผมมีความภาคภูมิใจที่ศูนย์นี้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงคิดค้นให้ผู้ที่สนใจ ปัจจุบันนี้เราใช้พลังงานกันอย่างไม่ถูกวิธี ส่งผลให้พลังงานนั้นๆ เริ่มขาดแคลน บ้างใช้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้สิ่งแวดล้อมย่ำแย่ เสื่อมโทรม เราจึงมีแผนพัฒนาศูนย์นี้ให้มีความเป็นสากลและเผยแพร่แนวคิดของพระองค์ท่านทั้งในระดับนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป เพราะในทุก ๆ แนวคิดนั้น พระองค์ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ทั้งสิ้น

ก่อนจะกล่าวลา คุณสนใจได้แนะนำพื้นที่ต่างๆของทางศูนย์ ซึ่งมีทั้งห้องจัดแสดงให้ความรู้และพื้นที่จำลองการใช้พลังงานนอกอาคารให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปประยุกต์หรือพัฒนาแนวคิดต่อเนื่องได้ ที่นี่จึงเป็นศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรสำหรับประชาชนทุกคน

สิ่งแวดล้อม

พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องใหญ่ แต่หากเราทุกคน มีความเข้าใจและใช้อย่างรู้ค่า สิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน เพราะพลังงานเป็นสมบัติที่เราทุกคนพึงรักษา


บทความน่าสนใจอื่นๆ

พอเพียง ตามอย่างพ่อ

พระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ เพื่อคนไทยยุคข้าวแพง

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน น้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.