กิจกรรมที่ผู้สูงอายุ ช่วยลดภาวะซึมเศร้า ชะลอภาวะสมองเสื่อมได้

กิจกรรมที่ผู้สูงอายุ ช่วยลดภาวะซึมเศร้า ชะลอภาวะสมองเสื่อมได้

แม้ว่าผู้สูงอายุ จะเป็นวัยที่มีกิจกรรมน้อยลง และไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่ากับวัยอื่นๆ อาจเพราะต้องการแสวงหาความสงบ และความสุขให้กับชีวิตเป็นหลัก แต่การมีกิจกรรมที่ดี ก็ช่วยสร้างความสุข และส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุได้ ซึ่งการดูแลเรื่องกิจกรรมของผู้สูงอายุ ควรเป็นหน้าที่ของลูกหลาน และคนใกล้ชิด และต้องคำนึงถึงความชอบ ความปลอดภัย และประโยชน์เป็นหลัก

ทางที่ดีลูกๆ หลานๆ  ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมในแบบที่ท่านชอบ ถึงแม้งานอดิเรกบางอย่างจะแสนธรรมดา แต่การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ก็ช่วยสร้างความสุขในจิตใจ รวมถึงลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า และชะลอภาวะสมองเสื่อมได้อีกด้วย

การดูแลเรื่องกิจกรรมของผู้สูงอายุ ควรเป็นหน้าที่ของลูกหลาน และคนใกล้ชิด และต้องคำนึงถึงความชอบ ความปลอดภัย และประโยชน์เป็นหลัก โดยกิจกรรมสร้างสุขที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ช่วยลดภาวะซึมเศร้า และชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ มีดังนี้

:กิจกรรมทางสังคม:

ผู้สูงอายุ ควรมีกิจกรรมที่ได้พบปะเพื่อนฝูง หรือกิจกรรมนอกบ้าน เช่น เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม นัดพบปะกับเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน แต่ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่ชอบออกจากบ้าน หรือเพื่อนน้อย แนะนำชักชวนเพื่อนๆ หรือ ญาติ พี่น้อง ลูกหลานแวะเวียนมาหาท่านบ่อยๆ เพื่อคลายความเหงา ช่วยให้ท่านรู้สึกว่าตนเองยังเป็นคนสำคัญ ไม่ได้ถูกละเลย

หรือหากิจกรรมนันทนาการให้พวกท่านได้ทำ โดยกิจกรรมเหล่านี้ผู้สูงอายุสามารถทำได้ทุกช่วงอายุ ทำให้ร่างกายสดชื่น ท้าทาย กระตุ้นเตือนเปลี่ยนแนวคิด และได้สัมผัสกับคนอื่น รวมทั้งทำให้จิตใจของเราตื่นตัวอยู่เสมอ และมีชีวิตชีวา ผู้สูงอายุควรทำในสิ่งที่ตนเองชอบ และตนเองมีทักษะ หรือความถนัดเป็นพิเศษ ทักษะในงานวิชาชีพ อาจนำมาใช้ในกิจกรรมนันทนาการได้ ควรเลือกหลาย ๆ กิจกรรม และต้องมีเวลาพอด้วย

 :กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม :

การกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาททางสังคม ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การทำความสะอาดวัด และศาสนสถานในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษา หรือพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านที่ตัวผู้สูงอายุพักอาศัย สอนหนังสือ หรือถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของท่านให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆ เป็นต้น

กิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้สูงอายุ เพราะกิจกรรมบริการผู้อื่นจะเป็นการแสดงว่าผู้อื่นยังต้องการท่าน อาศัยท่านเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ปัญหาของเขาจะทำให้ปัญหาที่เกิดกับท่านน้อยลงโดยอัตโนมัติ ได้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งมีสภาพเลวร้ายกว่าท่านในบางเรื่อง เช่น สุขภาพอนามัยจะช่วยให้ท่านพึงพอใจในตนเอง เหมือนว่าท่านได้การเสียสละต่อสังคม จะทำให้ภาพพจน์ของตนเองน่าพึงพอใจ รวมถึงการเสียสละหรือบริการผู้อื่น จะทำให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น และพลอยทำให้สุขภาพกายดีด้วย

>>อ่านต่อหน้าถัดไป<<

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.