ไทชิ ออฟฟิศซินโดรม โรคออฟฟิศซินโดรม ท่าบริหารร่างกาย ท่าออกกำลังกาย

ไทชิ สยบออฟฟิศซินโดรม คนทำงานรุ่นใหม่ได้

ไทชิ สยบออฟฟิศซินโดรม คนทำงานรุ่นใหม่ได้

เชื่อหรือไม่ การฝึก ไทชิ ไม่ควรเป็นเรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไป เมื่อการบริหารร่างกายรูปแบบนี้ สามารถป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมของคนทำงานรุ่นใหม่ได้

ดอกเตอร์จอช แอกซ์ แพทย์ธรรมชาติบำบัดและแพทย์ไคโรแพรคติก อธิบายว่า ไทชิเป็นหนึ่งในศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกายและฝึกหายใจตามแบบจีนโบราณ ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันและผ่านการปรับปรุงท่าให้ฝึกได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลจากงานวิจัยของวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดระบุว่า การฝึกไทชิเป็นประจำต่อเนื่อง 12 สัปดาห์จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นและเกิดความสมดุลมากขึ้น จึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลัง ซึ่งพบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรมได้

ทั้งนี้ ชีวจิต คัดสรรท่าไทชิมาให้คนรักสุขภาพได้ฝึกทั้งหมด 5 ท่า แนะนำว่า ควรฝึกตามโปรแกรมนี้หลังตื่นนอน และก่อนฝึกทุกครั้งต้องมีการอบอุ่นร่างกายเช่นเดียวกับการออกกำลังกายทั่วไปอย่างน้อย 10 นาที และยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจบโปรแกรมการฝึกอีก 10 นาที

ท่าที่ 1 กางฝ่ามือ ย่อตัว – ยืดตัว

ยืนตรง แยกฝ่าเท้าออกจากกันให้กว้างเท่าช่วงไหล่ หายใจเข้าเหยียดแขนไปด้านหน้าสูงระดับไหล่ กางแขนออกให้กว้างเท่าช่วงไหล่จากนั้นหายใจออก ย่อตัว งอศอกเล็กน้อย และลดแขนลงต่ำกว่าสะโพก ผ่อนคลายคอ บ่า ไหล่ และแขน ทำซ้ำ 5 ครั้ง

 

ท่าที่ 2 วาดแขน – กางแขน

ยืนในท่าเตรียม หายใจเข้า เหยียดแขนไปด้านหน้าสูงระดับไหล่และกางแขนออกให้กว้างเท่าช่วงไหล่ กางแขนทั้งสองข้างออกโดยเหยียดเป็นเส้นตรงขนานช่วงไหล่ จากนั้นหายใจออก พับแขนมาด้านหน้า งอศอกเล็กน้อย ย่อตัวลง และทิ้งน้ำหนักบนฝ่าเท้า กลับสู่ท่าเตรียม ทำซ้ำ 5 ครั้ง

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.