ไทชิ ออฟฟิศซินโดรม โรคออฟฟิศซินโดรม ท่าบริหารร่างกาย ท่าออกกำลังกาย

ไทชิ สยบออฟฟิศซินโดรม คนทำงานรุ่นใหม่ได้

ท่าที่ 3 เอนตัวไปทางซ้าย – ขวา

ยืนในท่าเตรียม หายใจเข้า หันหน้าไปทางขวา ยืดแขนซ้ายแล้วพับศอกชูไว้ ให้ฝ่ามือซ้ายอยู่เหนือศีรษะ เหยียดแขนขวา มองตามมือขวาจากนั้นหายใจออก เอียงตัวทิ้งน้ำหนักไว้บนฝ่าเท้าขวา ฝ่าเท้าซ้ายแตะพื้นไว้ไม่ลอย หันหน้าไปทางซ้าย ยืดแขนขวาแล้วพับศอกชูไว้ ให้ฝ่ามือขวาอยู่เหนือศีรษะ เหยียดแขนซ้าย มองตามปลายมือซ้าย ทำซ้ำ 5 ครั้ง

ไทชิ ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม
ฝึกไทชิเป็นประจำ ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมได้

ท่าที่ 4 วาดแขนไขว้ล่าง – บน

ยืนในท่าเตรียม หายใจเข้า วาดแขนทั้งสองข้างลงมาไขว้กันที่ด้านหน้าระดับสะโพก วาดแขนกลับไปไข้วกันัเหนือศรีษะ จากนั้นหายใจออก วาดแขนทั้งสองข้างลงมาไขว้กัน ทำซ้ำ 5 ครั้ง

 

ท่าที่ 5 วาดฝ่ามือไปทางซ้าย – ขวา

ยืนในท่าเตรียม หายใจเข้า ใช้ปลายเท้าซ้ายเป็นหลัก แตะปลายเท้าขวาลงบนพื้นโดยเปิดส้นเท้า ยืดตัวขึ้น ใช้มือซ้ายเท้าเอวไว้ ขณะที่วาดแขนขวาไปทางซ้ายให้ปลายนิ้วมืออยู่สูงระดับศีรษะ หันหน้าไปทางซ้ายตามมือที่วาดขึ้นไป หายใจออก ยืดตัวขึ้น ใช้มือขวาเท้าเอวไว้ ขณะที่วาดแขนซ้ายไปทางขวาให้ปลายนิ้วมืออยู่สูงระดับศีรษะ หันหน้าไปทางขวาตามมือที่วาดขึ้นไป ทำซ้ำ 5 ครั้ง

 

หากต้องการให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลายสูงสุด ขณะฝึกควรสูดลมหายใจเข้า – ผ่อนลมหายใจออกให้ยาวขึ้น จะช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้นและรู้สึกเหนื่อยน้อยลง

การฝึกไทชิ
การให้ความใส่ใจในการเคลื่อนไหวร่างกาย จะทำให้การฝึกไทชิได้ผลดี

EXERCISE FOR THE BEST

เทคนิคฝึกไทชิให้ได้ผลเต็มร้อย

ดร.จอช แนะนำว่า ไทชิช่วยให้เกิดสมดุลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อช่วยให้การฝึกทุกครั้งได้ผลเต็มที่ ขอแนะนำให้ใส่ใจการเคลื่อนไหวร่างกาย ดังนี้

ท่ายืน ศีรษะตั้งตรง แยกฝ่าเท้ากว้างเท่าช่วงไหล่ หลังตรง

ท่าย่อตัว ทุกครั้งที่เคลื่อนตัวลง ให้วางฝ่าเท้าลงที่พื้นอย่างมั่นคง เมื่อย่อตัวลง ต้องยืดกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง สะโพกตั้งตรงในแนวเดียวกัน ไม่ยื่นไปด้านหน้าหรือด้านหลัง

การหายใจ หายใจเข้าท้องพอง มักทำในขณะที่ทำท่ายืนและท่ายกฝ่าเท้า ส่วนการหายใจออกท้องยุบ มักทำในขณะที่ทำท่าย่อตัว

 

จาก คอลัมน์ WORKOUT STORY นิตยสารชีวจิต ฉบับ 468


บทความน่าสนใจอื่นๆ

เรื่องต้องรู้ ก่อนนวดรักษา โรคออฟฟิศซินโดรม

ปรับลมปราณ แก้ออฟฟิศซินโดรม คลายเครียด

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.