น้ำมันพืชสุขภาพ, น้ำมันยอดนิยมด้านสุขภาพ, น้ำมันดอกคำฝอย, น้ำมันเมล็ดทานตะวัน, น้ำมันงา, น้ำมันรำข้าว, น้ำมันมะกอก, น้ำมันถั่วลิสง, น้ำมันมะพร้าว

7 น้ำมันพืชสุขภาพ ผัด ทอด อย่างไรไม่เป็นมะเร็ง

5. น้ำมันมะกอก        

ปัจจุบันมีการปลูกต้นมะกอกแพร่หลายในประเทศแถบอเมริกาใต้ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศไทย น้ำมันมะกอกมีสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นเฉพาะตัว ผลิตจากเนื้อของผลมะกอก โดยการบดเนื้อแล้วบีบน้ำมันออกมา

ผลมะกอกให้น้ำมันประมาณร้อยละ 35 – 70 เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหุ้มเมล็ดให้น้ำมันมากกว่าร้อยละ 75

น้ำมันมะกอกมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพ 3 ประการ คือมีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวสูงและมีสัดส่วนของกรดไขมันโอเมก้า – 6 และโอเมก้า – 3 ในปริมาณที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยรายงานถึงประโยชน์มากมายของน้ำมันมะกอก เช่น ช่วยลดน้ำหนัก ลดปริมาณคอเลสเตอรอลร้ายในเลือด ลดความดันโลหิต ลดความเสี่ยงโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร โรคอัลไซเมอร์ โรคกระดูกพรุน

HOW TO COOK

น้ำมันมะกอกมีจุดเกิดควันต่ำ คือ 325 องศาฟาเรนไฮต์จึงไม่ควรทอดหรือผัดโดยใช้ไฟแรง เหมาะสำหรับใช้ผัดด้วยไฟอ่อน หรือทำน้ำสลัด

น้ำมันมะกอก ,น้ำมันพืชสุขภาพ, น้ำมันยอดนิยมด้านสุขภาพ, น้ำมันพืช, น้ำมันประกอบอาหาร
ใช้น้ำมันมะกอกปรุงอาหาร ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้

6. น้ำมันถั่วลิสง

ถั่วลิสงนิยมปลูกในประเทศอินเดีย จีน และสหรัฐอเมริกาโดยน้ำมันถั่วลิสงสกัดจากส่วนที่เป็นเนื้อในเมล็ดซึ่งมีน้ำมันประมาณร้อยละ 45 – 55

น้ำมันชนิดนี้มีไขมันอิ่มตัวต่ำ มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวสูง งานวิจัยหลายเรื่องระบุถึงประโยชน์ของน้ำมันถั่วลิสงว่าช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลร้ายในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ลดความอยากอาหาร และช่วยควบคุมน้ำหนักอีกด้วย

HOW TO COOK

น้ำมันถั่วลิสงไม่เหมาะกับการทอดหรือผัดโดยใช้ไฟแรง เหมาะสำหรับการผัดโดยใช้ไฟปานกลาง หรือนำมาทำน้ำสลัด

 

การสกัดน้ำมัน

น้ำมันแต่ละชนิดมีวิธีการสกัดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ผลิต โดยการสกัดที่เป็นที่นิยมคือ การบีบและการสกัดด้วยตัวทำละลาย

ข้อมูลจากหนังสือ วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมัน ให้ข้อมูลว่า การบีบนิยมใช้กับเมล็ดพืชที่มีปริมาณน้ำมันสูง เช่น งา ถั่วลิสง มะกอก มะพร้าวแบ่งเป็นการบีบเย็นและการบีบร้อน โดยการบีบเย็นจะใช้แรงกดเนื้อเยื่อเมล็ดพืชให้ผนังเซลล์แตกออกและบีบน้ำมันแยกออกมา น้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะมีคุณภาพดีและคงสภาพเหมือนกับตอนที่อยู่ในเมล็ด

ส่วนการบีบร้อน จะมีประสิทธิภาพดีกว่าการบีบเย็น กากที่เหลือจากการบีบเย็น จะเข้าสู่กระบวนการบีบร้อนโดยอาจใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกหรือเครื่องอัดแบบสกรูช่วยให้สกัดน้ำมันออกมาได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลาย ใช้วิธีการสกัดโดยให้ตัวทำละลายไหลซึมผ่านเมล็ดพืชที่บดละเอียดโดยใช้ตัวทำละลายที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น เฮกเซน (Hexane) น้ำมันในเมล็ดพืชจะละลายออกมากับตัวทำละลาย หลังจากนั้นจึงนำไปกลั่นแยกตัวทำละลายออก

การแยกกากจากน้ำมันทำได้โดยการกรองตัวทำละลายและน้ำ ซึ่งจะแยกออกโดยการระเหยที่ความดันต่ำ และเมื่อได้น้ำมันออกมาต้องผ่านขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์อีกครั้ง เพราะการสกัดด้วยวิธีนี้อาจมีตัวทำละลายและสารประกอบอื่นเจือปน ซึ่งอาจส่งผลต่อสี กลิ่น และรสชาติของน้ำมัน รวมถึงอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย

น้ำมันมะพร้าว ,น้ำมันพืชสุขภาพ, น้ำมันยอดนิยมด้านสุขภาพ, น้ำมันพืช, น้ำมันประกอบอาหาร
น้ำมันมะพร้าว ควรใช้ในการประกอบอาหาร มากกว่าการกินเป็นอาหารเสริม

7. น้ำมันมะพร้าว

มะพร้าวมีถิ่นกําเนิดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยปลูกมะพร้าวมากเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย บราซิล และศรีลังกา

น้ำมันมะพร้าวสกัดจากเนื้อมะพร้าวแห้งซึ่งมีน้ำมันประมาณร้อยละ 63 – 68 โดยใช้วิธีบีบแยกน้ำมันออกมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลในวันแถลงข่าว เรื่อง “น้ำมันดี น้ำมันเลว มีจริงไหม” ว่า

“แม้ว่าน้ำมันมะพร้าวจะมีกรดไขมันอิ่มตัวมาก แต่ต่างจากน้ำมันชนิดอื่นตรงที่ส่วนประกอบ

ของน้ำมันมะพร้าวประมาณครึ่งหนึ่งมีความยาวโมเลกุลปานกลาง

“เมื่อร่างกายได้รับจะย่อยง่ายและดูดซึมได้ง่าย ทำให้มีการสะสมในร่างกายน้อยกว่าน้ำมันชนิดอื่น  ที่มีกรดไขมันอิ่มตัว เช่นเดียวกัน จึงพบว่ามีการรับประทานเป็นอาหารเสริม แต่หากกินร่วมกับน้ำมันอื่นจนได้รับปริมาณเกินเกณฑ์ก็ไม่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้นควรใช้ในการประกอบอาหาร แต่ไม่ควรกินเป็นอาหารเสริม”

น้ำมันมะพร้าวนับว่ามีประโยชน์ที่ดูดซึมง่าย ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีรายงานการศึกษาที่น่าสนใจจากประเทศบราซิล โดยการทดลองให้อาสาสมัครกินน้ำมันมะพร้าววันละ 30มิลลิลิตร ร่วมกับอาหารพลังงานต่ำและออกกำลังกายสัปดาห์ละ 4 วัน

หลัง 12 สัปดาห์พบว่า น้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย ระดับคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเตอรอลร้ายชนิดแอลดีแอลคอเลสเตอรอลไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีผลเพิ่มระดับไขมันดีชนิดเอชดีแอลคอเลสเตอรอลในเลือด

HOW TO COOK

น้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงสามารถใช้ทอดหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงได้

น้ำมันพืชสุขภาพ, น้ำมันมะกอก, น้ำมันรำข้าว, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันถั่วลิสง, น้ำมันงา, น้ำมันเมล็ดทานตะวัน, น้ำมันดอกคำฝอย
ตารางแสดงปริมาณกรดไขมันในน้ำมันแต่ละชนิด

 

 

แม้มีผลการวิจัยกล่าวถึงประโยชน์ของน้ำมันพืชชนิดต่างๆ มากมาย แต่หากกินมากเกินไปก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้เช่นกัน ทางที่ดีจึงแนะนำให้เลือกใช้น้ำมันปรุงอาหารให้หลากหลาย มีความเหมาะสมทั้งปริมาณและประเภทของอาหาร

 

จาก คอลัมน์มื้อสุขภาพ นิตยสารชีวจิต ฉบับ 446


บทความน่าสนใจอื่นๆ

เทคนิคเลือกน้ำมันมะกอก ให้คุ้มค่าคุ้มราคา สุขภาพดี ตรงใจ

น้ำมันรำข้าว VS น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน เลือกอะไรสุขภาพเลิศสุด!

น้ำมันหมู VS น้ำมันพืช เลือกอะไรสุขภาพเลิศสุด!

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.