ทำสมาธิลดเบาหวาน, เบาหวาน, สมาธิบำบัด

ทําสมาธิลดเบาหวาน “เรียงเม็ดข้าวสาร” ช่วยจิต ลดเครียด

ทําสมาธิลดเบาหวาน ช่วยจิต ลดเครียด

ทำสมาธิลดเบาหวาน ได้นะรู้ยัง !! โดยการเรียงเม็ดข้าวสารของชาวสุรินทร์ มีวิธีการทำอย่างไหร่ เราลองมาดูกัน

เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างโรคเบาหวาน จําเป็นจะต้องทําให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ คุณประยุทธ ศรี-สําราญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอําเภอหว้านใหญ่ จึงเริ่มกิจกรรมการทําสมาธิในผู้ป่วยเบาหวาน ในโอกาสออกมาตรวจผู้ป่วยและทํากิจกรรมประจําเดือนณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหว้านใหญ่

“การกินยา ปรับอาหาร ออกกําลังกาย และนวดเท้า เป็นการดูแลกาย ส่วนการหัวเราะเป็นเรื่องดูแลใจและอารมณ์ การทําสมาธิจึงเป็นเรื่องการดูแลมิติทางจิตวิญญาณ ช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย ไม่เครียด วิตกกังวลหรือตื่นกลัวโรคแทรกอย่างพวกโรคไต ตาบอด หรือต้องตัดขา

“เราไม่ได้คาดหวังถึงการบรรลุธรรม แค่ต้องการให้ผู้ป่วยยอมรับโรคของเขา ไม่คิดว่าโรคเบาหวานเป็นปัญหา และเข้าใจธรรมชาติของโรคว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้จะเป็นแบบนี้ ถ้าต้องการผลอีกแบบหนึ่งก็ต้องปรับพฤติกรรมไปทําอีกแบบหนึ่ง”

คุณประยุทธซึ่งเคยบวชเรียนกับหลวงปู่นักวิปัสสนาและชอบศึกษาหาความรู้เรื่องธรรมะ ขณะนําผู้ป่วยฝึกสมาธิ เขาจะใช้หลักธรรมข้อไตรลักษณ์และกฎแห่งกรรมมาสอดแทรก พร้อมกับความรู้เรื่องโรคเบาหวานไปด้วยเพื่อเป็นตัวเสริมในการลดระดับน้ําตาลในเลือดและป้องกันโรคแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยเบาหวาน

ทําสมาธิ ลดเบาหวาน
การทำสมาธิเป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานรู้สึกผ่อนคลายได้ดี

10 ขั้นตอนคนเบาหวานทําสมาธิ

  1. นั่งสมาธินิ่ง หลับตา
  2. พิจารณาเส้นผมว่าเคลื่อนไหวไหม
  3. พิจารณาหน้าผากของเรา มีความเครียดไหม ผ่อนคลายหรือยัง
  4. พิจารณาเปลือกตาของเรา หนักหรือเปล่าดวงตาของเราตึงไปไหม ผ่อนคลาย
  5. พิจารณาลมหายใจเข้าและออก
  6. พิจารณาหลัง เป็นอย่างไร ตึงไหม ขยับ ท่านั่งให้หลังตรง
  7. พิจารณาสะโพก ส่วนที่กดกับพื้นมีอาการเจ็บไหม นั่งในท่าสบายที่สุด ผ่อนคลาย
  8. พิจารณาเท้า รู้สึกชาหรือหนักไหมผ่อนคลาย
  9. จากนั้นไล่พิจารณากลับไปยังส่วนที่ 8 7 6 5 4 3 และ 2 ผ่อนคลาย
  10. หากใจของใครอยู่ที่อื่น ให้กลับมาที่นี่ฟังเสียงของผู้นํา (กรณีทําสมาธิเป็นกลุ่ม หรือหากทําเองที่บ้าน ให้ฟังเสียงที่ชัดเจนที่สุดในเวลานั้น) ฟังเสียง ฟังเสียง ให้มีสมาธิกับสิ่งที่เป็นปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม : เรียงเม็ดข้าวสาร ลดเบาหวาน

อ่านเพิ่มเติม
วิธีตัดวงจรโรคแทรกซ้อน เพื่อคน เบาหวาน สุขภาพเลิศ
6 ชาติ 6 ศาสตร์ สยบเบาหวาน
คู่มือกินน้ำตาลทราย น้ำตาลอ้อย น้ำตาลปี๊บ ป้องกันโรคเบาหวาน
สารพัดวิธีป้องกัน โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน ตอนที่ 1 หลอดเลือดสมอง

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.