ป้องกันโรคมะเร็งผู้หญิง โรคมะเร็งผู้หญิง มะเร็งผู้หญิง มะเร็ง

หมอสูติแนะนำ ทำอย่างไรจึงจะป้องกันโรคมะเร็งผู้หญิง

ป้องกันโรคมะเร็งผู้หญิง ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข มาแนะนำวิธี ป้องกันโรคมะเร็งผู้หญิง แบบเข้าใจง่าย ที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้ไว้ค่ะ มาดูรายละเอียดการป้องกันมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีแต่ละชนิดกันเลย

1. มะเร็งรังไข่

มีหลายชนิด  แต่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85 – 90) เป็นมะเร็งของเยื่อบุผิวรังไข่ (epithelial cell cancer) ดังนั้น  เมื่อพูดถึงอาการ  ปัจจัยเสี่ยง  หรือวิธีป้องกันมะเร็งรังไข่  มักจะหมายถึงมะเร็งชนิดนี้

ปัจจัยเสี่ยง

พบมากในผู้หญิงสูงอายุ  มีภาวะหมดประจำเดือน  ไม่แต่งงาน  มีลูกยาก  มีลูกน้อยมีลูกช้า (อายุเกิน 30 ปี) ไม่มีลูก  หรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งรังไข่

วิธีป้องกัน

• สังเกตอาการของตนเองที่สงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งรังไข่  ได้แก่  ท้องอืด  แน่นท้อง  ปวดท้อง  กินอะไรก็อิ่มง่าย  ปัสสาวะบ่อย  คลำพบก้อนในท้อง  ฯลฯ ถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์

• หากมีคนในครอบครัว  เช่น  แม่  พี่  น้อง ป้า  น้า  อา  เป็นมะเร็งรังไข่  คุณควรตรวจภายในทุกปี  เมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนอาจปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจโดยเครื่องอัลตราซาวนด์  และเจาะเลือดตรวจสารเคมีบ่งชี้มะเร็งรังไข่  คือ  ซีเอ-125 (CA-125)

• การคุมกำเนิดโดยกินยาเม็ดคุมกำเนิดสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งรังไข่ร้อยละ 30 – 60  หากกินติดต่อกันนานเกิน 10 ปี  สามารถลดความเสี่ยงร้อยละ 80 (แต่ระวังจะเป็นมะเร็งปากมดลูก)

• มีลูกก่อนอายุ30 ปี

• การให้นมลูกสามารถลดความเสี่ยงเฉลี่ยร้อยละ 20  เมื่อคิดเป็นเดือนพบว่า  การให้นมลูก 1 เดือนสามารถลดความเสี่ยงลงร้อยละ 1

• การทำหมัน (ตัดท่อนำไข่) สามารถลดความเสี่ยงร้อยละ 40  เพราะเชื่อว่าทำให้สารก่อมะเร็งเดินทางไปยังรังไข่ไม่ได้  เช่นเดียวกับการตัดมดลูกก็ช่วยลดความเสี่ยง

 

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.