ป้องกันโรคมะเร็งผู้หญิง โรคมะเร็งผู้หญิง มะเร็งผู้หญิง มะเร็ง

หมอสูติแนะนำ ทำอย่างไรจึงจะป้องกันโรคมะเร็งผู้หญิง

4. มะเร็งปากช่องคลอด

เป็นมะเร็งที่อยู่ในส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ได้แก่  แคมใหญ่  แคมเล็ก  ต่อมกระสัน  หรือผิวหนังบริเวณฝีเย็บ

อาการ

อาจไม่แสดงอาการ  หรือมีตุ่ม  ก้อนและแผล  ตลอดจนมีอาการเจ็บ  แสบ  คัน  มีน้ำเหลืองหรือมีเลือดออกที่ปากช่องคลอด

ปัจจัยเสี่ยง

อายุมากกว่า 70 ปี  ติดเชื้อไวรัสเอชพีวี  เป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วลุกลามมาที่ปากช่องคลอด  ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

วิธีป้องกัน

• สามารถใช้การป้องกันเช่นเดียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก

• ตรวจภายในเป็นประจำ  และทำแป๊ปสเมียร์ตามโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

• ไปพบแพทย์เมื่อปากช่องคลอดมีอาการผิดปกติ เช่น  มีตุ่ม  ก้อน  และแผล  มีอาการเจ็บ  แสบ  คันมีน้ำเหลืองหรือมีเลือดออก

• ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี  แต่ยังไม่มีการรับรองเช่นเดียวกับกรณีป้องกันโรคมะเร็งช่องคลอด

 

มดลูก,มะเร็ง,โรคมะเร็งผู้หญิง,ป้องกันโรคมะเร็งผู้หญิง
มดลูกผู้หญิงมีกลไกที่ซับซ้อน

5. มะเร็งท่อมดลูก

เป็นมะเร็งที่อยู่บริเวณท่อนำไข่  ส่วนใหญ่พบในผู้หญิงที่มีอายุ50 – 60 ปี  เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม  แต่เนื่องจากพบได้น้อยมาก  จึงไม่สามารถหาสาเหตุ  ปัจจัยเสี่ยง  และการป้องกันได้

อาการ

อาจไม่แสดงอาการ  หรือมีอาการปวดท้องแน่นท้อง  ตกขาว  มีก้อนในท้อง  มีเลือดออกจากช่องคลอด  หากมีอาการผิดปกติดังกล่าวควรไปพบแพทย์ทันที

 

ยิ่งเป็นโรคใกล้ตัวคุณผู้หญิง ยิ่งควรลงมือป้องกันตั้งแต่วันนี้ค่ะ


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เรื่องเล่าจากห้องผ่าตัด : มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก โรคร้ายที่ไม่มีใครอยากเป็น

เมนูต้านมะเร็ง สูตรแอนดรูว์ ไวล์

พาร์สลีย์ ต้านมะเร็งคุณผู้หญิง

วิตามินธรรมชาติ ป้องกันมะเร็ง ทุกอวัยวะ

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.