ความรู้สึกผิด, ซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, อาการซึมเศร้า, ป้องกันโรคซึมเศร้า, แก้อาการซึมเศร้า

เคล็ดลับ หยุดนิสัยโทษตัวเอง ก่อนป่วย ซึมเศร้า

10 เคล็ดลับ หยุดนิสัยโทษตัวเอง ก่อนป่วย ซึมเศร้า

อาการ ซึมเศร้า ตอนนี้มีความรู้สึกผิดต่อเพื่อนรบกวนจิตใจมากค่ะ คือดิฉันได้แนะนำให้เพื่อนรู้จัก กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชาย ดิฉันมองว่าเขาเป็นคนดี เหมาะสมกับเพื่อนมาก ก่อนแต่งงานเขาเข้ากันได้ดี ไม่มีปัญหาอะไร แต่หลังจากแต่งงานกัน เพื่อนมักเล่าให้ดิฉันฟังว่า ทะเลาะกันบ่อยมาก ความเห็นไม่ตรงกัน ฝ่ายชายชอบบังคับให้เพื่อนทำนู่นทำนี่ด้วยความหวังดี แต่เพื่อนดิฉันรู้สึกอึดอัดมาก เลยทะเลาะกันบ่อย ดิฉันรู้สึกผิดอย่างมากที่แนะนำให้เขารู้จักกัน แต่ครั้นจะแนะนำให้เขาเลิกกันก็ไม่ใช่ทางที่เหมาะสมอีก ดิฉันรู้สึกแย่กับตัวเองมาก ควรทำ อย่างไรดีคะ

 

ตอบโดยคุณหมอ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล)

ความรู้สึกผิด คือ ความรู้สึกว่าตัวเองแย่ ยอมรับตัวเองไม่ได้ หลังจากได้ทำบางสิ่งที่ไม่สมควร ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ หรือร่างกายต่อคนอื่นหรือตัวเอง

ความรู้สึกผิด เป็นความรู้สึกหนึ่งที่ทรมานใจอย่างมาก ทำให้ หลายคนไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ หลายคนจมจ่อมกับ ความรู้สึกผิดและเฝ้าโทษตัวเองซ้ำๆ ยิ่งหวนนึกถึงเหตุการณ์นั้น บ่อยๆ ก็ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ

ซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, อาการซึมเศร้า, ความรู้สึกผิด, แก้อาการซึมเศร้า
ความรู้สึกผิดกับอะไรบางอย่าง อาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้

ความรู้สึกผิดเกิดขึ้นได้อย่างไร

ในทางจิตวิทยา ไม่ใช่ทุกคนจะมีความรู้สึกผิดได้ บุคคลที่จะมี ความรู้สึกผิดได้ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

1. มีคุณธรรม (Moral) คนที่มีคุณธรรมเท่านั้นถึงจะมีความ รู้สึกผิด

2. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) รับผิดชอบต่อ พฤติกรรมของตน รวมถึงมีจิตสำนึกในการกระทำของตนที่มีผล ต่อส่วนรวม (Accountability)

3. รู้สึกว่าต้องช่วยคนอื่น (Altruism) ตามปกติพัฒนาการทาง จิตใจในช่วงวัยแรกเกิดจะมีลักษณะนึกถึงตัวเอง ยึดตัวเองเป็น ศูนย์กลางของทุกสิ่ง (Self-centered) แต่เมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี จะมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมมากขึ้น ความรู้สึกนึกถึงตัวเอง จะลดลงและพัฒนาเป็นความรู้สึกนึกถึงคนอื่นได้มากขึ้น จึงทำให้ อยากช่วยและอยากเสียสละเพื่อผู้อื่น

4. เห็นอกเห็นใจคนอื่น (Empathy) สามารถรับรู้และเข้าใจ ความทุกข์ ความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ เมื่อเห็นเขาประสบกับความ ลำบากและอยากช่วยเหลือเขา

ความรู้สึกผิดไม่ใช่เรื่องไม่ดี เพราะคนที่รู้สึกผิดเป็นสัญลักษณ์ หนึ่งของคนที่มีจิตใจดี และความรู้สึกผิดทำให้เราอยากปรับปรุงตัว และทำอะไรดีๆ มากขึ้น

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.