ตรวจภายใน ตรวจสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง อวัยวะของผู้หญิง มดลูก ช่องคลอด มะเร็ง

ตรวจภายใน เรื่องสำคัญที่คุณผู้หญิงทุกคน ควรตรวจ

“ตรวจภายใน” การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง

การ ตรวจภายใน โดยสูตินารีแพทย์ การตรวจอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานผู้หญิง หรือที่ในทางการแพทย์มักเรียกอย่างย่อๆ ว่า “การตรวจพีวี” (PV : Pelvic Examination, Per Vaginal Examination) คือ การตรวจอวัยวะเพศภายนอกช่องคลอด มดลูก และรังไข่ เพื่อหาความผิดปกติ

การตรวจนั้นอาจใช้เครื่องมือถ่างขยายช่องคลอด (Speculum) ที่มีขนาดเหมาะสมสอดเข้าไปในช่องคลอดเพื่อดูความผิดปกติในช่องคลอด เพื่อดูความผิดปกติในช่องคลอดและปากมดลูก ต่อจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการใช้นิ้วตรวจเข้าไปในช่องคลอด พร้อมกับประเมินความผิดปกติของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน

 

ตรวจภายในทำไม

  • การตรวจภายในเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง ซึ่งมักตรวจร่วมกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือแปปสเมียร์ (Pap Smear)
  • ตรวจเพื่อหาการติดเชื้อในช่องคลอด เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเริม โรคหนองใน
  • เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ เช่น มีประจำเดือนผิดปกติ ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ตกขาวผิดปกติ เนื้องอกมดลูก ภาวะมดลูกหย่อน อาการปวดบริเวณท้องน้อย (อุ้งเชิงกราน) หรือบริเวณหลัง
  • ตรวจเมื่อเริ่มมีการตั้งครรภ์
  • ตรวจเพื่อหาร่องรอยในกรณีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 

ต้องตรวจภายในเมื่อไหร่

  • เมื่อร่างกายมีความผิดปกติ และมีความกังวลเกี่ยวกับมะเร็งรังไข่และมะเร็งปากมดลูก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือปัญหาด้านอื่นๆ เกี่ยวกับระบบอวัยวะสืบพันธุ์
  • ในปัจจุบันพบว่าการตรวจภายในแบบทั่วไปยังไม่มีประโยชน์ในผู้ที่ไม่มีอาการ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) ที่ต้องตรวจทุก 3 ปี
  • ในผู้ที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงตามดุลพินิจของแพทย์ อาจต้องเข้ารับการตรวจภายในมากกว่าปีละ 1 ครั้ง

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.