HOW TO ขึ้นรถสาธารณะ ให้ปลอดภัย ห่างไกล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

HOW TO ขึ้นรถสาธารณะ ให้ปลอดภัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปัจจุบันยอดผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในประเทศไทย มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน และทุกคนก็ยังต้องใช้ชีวิตประจำวันกันต่อไป แบบ New Normal หรือที่แปลว่า ชีวิตวิถีใหม่ หรือ ความปกติใหม่ เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากเดิม โดยเฉพาะ การสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เนื่องจากการเดินทางเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน เดินทางไปธุระต่างๆ ซึ่งสำหรับคนไม่มีรถยนต์ส่วนตัว และต้องใช้รถสาธารณะ บทความนี้ เรามีวิธีขึ้นรถสาธารณะ ให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19

อ่านเพิ่มเติม  เช็กอาการ

ขนส่งสาธารณะรูปแบบไหนบ้างที่ต้องระวัง

หลายคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จำเป็นต้องใช้รถสาธารณะ โดยเฉพาะผู้คนที่ทำงานกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย โดยขนส่งสาธารณะที่เป็นตัวเลือกต้นๆ คงหนีไม่พ้น รถไฟฟ้า เพราะเดินทางสะดวก ไปได้เกือบทุกย่านในกรุงเทพฯ ทำให้มีการใช้บริการอย่างแน่นขนัดตลอดแทบทั้งวัน และในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาอยู่ตอนนี้ทำให้การเดินทางประเภทนี้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดจากคนสู่คนมากขึ้น แต่นอกจากนี้การเดินทางด้วยรถเมล์ประจำทาง และรถสาธารณะไม่ประจำทาง อาทิ รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก็ถือได้มีความเสี่ยงได้หมด

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อขึ้นรถสาธารณะในทุกประเภท

  1. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา
  2. พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
  3. สัมผัสโทรศัพท์มือถือให้น้อยที่สุด
  4. ไม่พูดคุยกันระหว่างอยู่บนรถสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยไปสู่ผู้คนอื่นๆ
  5. เว้นระยะห่างจากคนที่ไอ หรือจาม
  6. เลี่ยงการสัมผัส ดวงตา จมูก ปาก และใบหน้า
  7. เลี่ยงการจับเสาและราว หรือหากต้องจับต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆ
  8. ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำขณะอยู่ในรถ
  9. ถ้านั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แนะนำให้นั่งหันข้าง เพื่อลดความเสี่ยง

นอกจากนี้ทุกคนยังสามารถสอบถามความรู้และมาตรการเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

————————————————————————————————————————-

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยวิธีนอนคว่ำ ?
ติดโควิด-19 แล้วหรือยัง??
เรื่องหัวใจดูแลให้ดีช่วงโควิด19

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.