โรคเรื้อรัง, สุขภาพทางเพศ, เซ็กส์เสื่อม, เซ็กส์, ฮอร์โมนเพศ

6 โรคเรื้อรัง ตัวการใหญ่ทำหญิง – ชายไม่ปึ๋งปั๋ง

6 โรคเรื้อรัง ตัวการใหญ่ทำหญิง – ชายไม่ปึ๋งปั๋ง

ปัญหา โรคเรื้อรัง ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศ คุณหมอ (ร้อยเอก นายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ) อยากให้เข้าใจภาพนี้ก่อน เราเรียกว่า “สเตียรอยด์พาทเวย์” (Steroid Pathway) ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศที่สำคัญมาก

หากดูจากกลไกสเตียรอยด์พาทเวย์นั้นจะเริ่มที่คอเลสเตอรอลซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้ง ผู้หญิงและผู้ชาย เพราะเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนหลายๆ ชนิด

โรคที่เกี่ยวข้องกับ คอเลสเตอรอล คือ

1. ไขมันในเลือดสูง

คนไทยป่วยเป็นโรคนี้เยอะมาก ถ้าเป็นผู้หญิงอายุ 40 ปี ขึ้นไป มักจะต้องได้รับยาลดไขมันกลุ่มสแตติน (Statin) ผลข้างเคียงของยาชนิดนี้คือ ทำให้เซ็กซ์เสื่อม เพราะยาลดไขมันประเภทนี้ส่งผลให้กล้ามเนื้อสลายตัว และทำให้มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตามมา ซึ่งเป็นเรื่องต้องระวัง หากเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายตัวแล้ว ไตก็จะเริ่มเสื่อมด้วยจำเป็นต้องเจาะเลือดเพื่อดูค่าการทำงานของไตทุก3 – 6 เดือน โดยภาวะไขมันสูงนั้นมีสาเหตุมาจากการกินผิดและไม่ออกกำลั งกาย

โรคเรื้อรัง, สุขภาพทางเพศ, ไขมันในเลือด, เซ็กส์เสื่อม, เซ็กส์
กินอาหารแบบผิดๆ และขาดการออกกำลังกาย เสี่ยงภาวะไขมันในเลือดสูง

2. ระดับฮอร์โมนเพศลดลง

ฮอร์โมนเพศหญิงจะลดลงทุกปีหลังจากอายุ 30 ปี เมื่อ อายุ 40 ปีขึ้นไป ถ้าระดับเอสโทรเจนลดลงมาก คอเลสเตอรอลจะถูกเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมน เทสทอสเทอโรนได้น้อยลง และยิ่งกินยาลดไขมันแบบต่อเนื่องโดยไม่ดูความเหมาะสม จนระดับคอเลสเตอรอลต่ำนานๆ ก็ทำให้กระบวนการสร้างฮอร์โมนเพศน้อยลงไปอีก ส่งผลให้ เซ็กซ์เสื่อมแน่นอน

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>