คอร์สชีวจิต, คอร์สสุขภาพ, อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง, กูรูชีวจิต

คอร์สชีวจิต ต้นตำรับ ดร.สาทิส อินทรกำแหง ป้องกันทุกโรค

คอร์สชีวจิต ต้นตำรับ ดร.สาทิส อินทรกำแหง ป้องกันทุกโรค

จะหาการลงทุนไหนที่คุ้มค่าไปกว่าการลงทุนเพื่อสุขภาพไม่มีอีกแล้ว ไม่ว่าเพื่อตัวคุณเอง หรือทุกคนในครอบครัว เราจึงขอแนะนำ คอร์สชีวจิต ที่จะมาให้คำแนะนำเจาะลึก เข้าใจง่าย ได้ผลจริง ถึงวิธีการดูแลสุขภาพตามแบบต้นตำรับ ดร.สาทิส อินทรกำแหง ผู้ก่อตั้งแนวทางการดูแลสุขภาพแบบชีวจิต

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)   ขอเชิญชวนคนไทยหันมาดูแลสุขภาพ
เพื่อประหยัดค่ารักษาพยาบาลเป็นล้านๆ บาทในอนาคต
กับการเข้าร่วมคอร์ส “ชีวจิตต้นตำรับ ดร.สาทิส อินทรกำแหง ป้องกันทุกโรค”
วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โดยภายในคอร์สจะประกอบไปด้วย
โปรแกรมการกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกายและใช้ชีวิตตามแนวทางชีวจิต
เรียนรู้เรื่องการทำน้ำอาร์ซี น้ำดื่มเอ็นไซม์ ชาสมุนไพร และอาหารชีวจิต
เรียนรู้การรำกระบอง นวดคู่ วิธีคลายเกร็ง และการทำดีท็อกซ์แบบชีวจิต
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่ นิตยสารชีวจิต
โทร 0-2422-9999 ต่อ 4510, 4500 หรือทางอีเมล์ somjai@amarin.co.th
หมายเหตุ : รับสมัครบุคคลทั่วไป ยกเว้นผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
คอร์สชีวจิต, คอร์สสุขภาพ, อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง, กูรูชีวจิต
กลับมาตามคำเรียกร้อง คอร์สชีวจิต ต้นตำรับ ดร.สาทิส อินทรกำแหง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่ นิตยสารชีวจิต โทร 0-2422-9999 ต่อ 4510, 4500
หรือทางอีเมล์ somjai@amarin.co.th
คอร์สชีวจิต, คอร์สสุขภาพ, อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง, กูรูชีวจิต
กำหนดการในรายละเอียด สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรในภาพ
สิ่งที่ผู้ร่วมอบรมจะได้รับ
1.  กระบองสำหรับกิจกรรมรำกระบอง 1 ชุด พร้อมถุงผ้า
2.  ชุดอุปกรณ์สำหรับการทำดีท็อกซ์
3.  ถุงผ้าชีวจิต พร้อมคู่มือการดูแลสุขภาพ ประกอบคำบรรยายตลอดทุกกิจกรรม
4.  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP (40 ที่นั่ง) ทั้งไปและกลับ
5.  ที่พัก 1 คืน ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปาอ.แก่งคอย จ.สระบุรี (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
หากต้องการพักท่านเดียวชำระเงินเพิ่ม 1,000 บาท
6.  อาหารว่าง 3 มื้อ และอาหารมื้อหลัก 4 มื้อ ภายในโรงแรมที่พัก
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่ นิตยสารชีวจิต โทร 0-2422-9999 ต่อ 4510, 4500
หรือทางอีเมล์ somjai@amarin.co.th

 

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562

05.30 น. ลงทะเบียน
ณ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) ซอยวัดชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน
08.30 น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP (รับประทานอาหารว่างบนรถ)
08.30 – 08.45 น. เดินทางถึงโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สระบุรี
09.00 – 09.30 น. ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และรับประทานอาหารว่าง
09.30 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมอย่างเป็นทางการ
โดย คุณเอื้อมพร แสงสุวรรณ (บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต)
10. 00 – 12.00 น. บรรยายสุขภาพ หัวข้อ “แนวทางการรักษาโรค ตามแบบชีวจิตต้นตำรับอาจารย์สาทิส”
โดย นายแพทย์ประมวล จารุตระกูลชัย (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำชีวจิตโฮมคลินิก)
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.30 – 15.30 น. บรรยายสุขภาพ หัวข้อ “ทำไมการล้างท๊อกซิน จึงสำคัญต่อสุขภาพ”
โดย คุณเอื้อมพร แสงสุวรรณ (บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิตและนักบำบัดโรคด้วยอาหาร)
และ สาธิตการทำดีทอกซ์ โดย กองบรรณาธิการนิตยสารชีวจิต
15.30 – 18.00 น. กิจกรรม การทำดีท็อกซ์, อบซาวหน้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 – 20.30 น. กิจกรรม “เจริญสติเพื่อสุขภาพ”
โดย คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
20.30 น. จบกิจกรรมในวันแรก
……………………

วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2562

05.30 – 05.40 น. ตื่นนอน ทำภาระกิจส่วนตัว และพบกันที่จุดนัดพบ
06.30 – 07.30 น. ดื่มน้ำ RC ก่อนจะเริ่มกิจกรรม “รำกระบอง” และ “นวดกดจุดแบบชีวจิต”
โดย คุณมนตรี ฉาไธสง (ผู้เชียวชาญด้านการออกกำลังกายแบบชีวจิต)
07.30 – 11.30 น. รับประทานอาหารเช้า และกิจกรรม การทำดีท็อกซ์, อบซาวหน้า หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.30 น. เตรียมตัว Check Out (ยังทำกิจกรรมภายในรีสอร์ทต่อ)
11.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 15.30 น. กิจกรรม “อาหารชีวจิต” พร้อม Cooking Show และ สาธิตการต้มน้ำRC
โดย คุณผกา เส็งพานิช(ป้ายุง) ชีวจิตกูรู ถ่ายภาพร่วมกัน เตรียมตัวเดินทางกลับ
15.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
17.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อประโยชน์ของท่าน ผู้จัด เป็นสำคัญและตามความเหมาะสมของเวลา สถานที่

ขั้นตอนการสมัคร

1.    ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือติดต่อขอรับใบสมัคร ที่ 0-2422-9999 ต่อ 4510, 4500
2.   กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งกลับมาที่แฟกซ์ 0-2422-9885, 0-2422-9999 ต่อ 4545
หรือ Email : somjai@amarin.co.th หรือทางไลน์ @GoodLifeUpdate
หรือทาง Inbox facebook นิตยสารชีวจิต (Link : m.me/CheewajitMagazine )
3.   โอนเงินชำระค่าคอร์สที่บัญชี
          ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาบางยี่ขัน เลขที่บัญชี 047-1-04237-4
          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 116-3-09046-5
       ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : somjai@amarin.co.th หรือทางไลน์ @GoodLifeUpdate
หรือทาง Inbox facebook นิตยสารชีวจิต (Link : m.me/CheewajitMagazine )
4.   รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ระบุไว้ใบสมัคร

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.