ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คว้าเหรียญทอง

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชนะการประกวดงานแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2018”

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในงาน “Seoul International Invention Fair 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize ทั้ง 3 ผลงาน และ Special Prize 1 ผลงาน

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์,  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
smart medical technology concept,advanced robotic surgery machine at Hospital, robotic surgery are precision, miniaturisation, smaller incisions, decreased blood loss, less pain, quick healing time

3 รางวัล ดังต่อไปนี้

โดย นายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า ได้นำเสนอผลงานเรื่องนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางในการผ่าตัดข้อศอกและท่อนแขนส่วนบน (New Position Setting Tools for Elbow and Distal Arm Surgery)

ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือช่วยจัดท่าทางผู้ป่วยในขณะทำการผ่าตัดข้อศอกและท่อนแขนส่วนบน ทั้งการผ่าตัดแบบเปิดแผลและผ่าตัดส่องกล้อง สามารถนำไปใช้ร่วมกับเตียงผ่าตัดแบบมาตรฐานในโรงพยาบาลทั่วไปได้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตัด และเพิ่มความปลอดภัยในขณะผ่าตัด ซึ่งจากผลงานนี้ทำให้ได้รับรางวัล เหรียญทอง Gold Prize และ Special Prize

ทางด้านนายแพทย์วรายศ ตราฐิติพันธุ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize เรื่องนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์พยุงคอและศีรษะแบบปรับได้ Customized Sternal – Occipital – Mandibular immobilization (SOMI) Brace เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงคอและป้องกันการหมุนศรีษะ

และนายแพทย์รัฐภูมิ สุวรรณรัตน์ ผลงานเรื่องนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์ดามนิ้วมือชนิดปรับองศาได้ New Adjustable Finger Braces ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize

ชีวจิตออนไลน์ขอเเสดงความยินดีด้วยครับ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.