ที่เดียวจบ ครบทุกความต้องการด้าน ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ถนนบำรุงเมือง

บำรุงเมือง คือ ถนนสายประวัติศาสตร์ แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมอันหลากหลาย ปัจจุบันคือที่ตั้งของ ศูนย์กลางทางด้านการดูแลสุขภาพ ที่มีพรั่งพร้อมไปด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกำหนดแผน ตรวจสุขภาพ ในรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสำหรับคุณเท่านั้น (Personalized Health Care) ผ่านการบริการแบบ Exclusive ที่จะสร้างความประทับใจที่แตกต่าง คุณสามารถสัมผัสได้จริง

ครบทุกบริการ ที่ PREMIUM CHECK UP GENETIC CENTER

ศูนย์ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร เน้นโปรแกรมให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล โดยผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำก่อนตัดสินใจเลือกโปรแกรมตรวจทุกครั้ง และเลือกตรวจเพิ่มเฉพาะได้ตามความต้องการ

มีแพทย์หลากหลายสาขาดูแลคุณพร้อมด้วยการบริการระดับพรีเมียม และระบบรายงานผลตรวจที่รวดเร็วใน 1 วัน มีบริการส่งตรวจสารพันธุกรรมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผู้รับบริการจะได้รับการตรวจและคำแนะนำด้านสุขภาพเฉพาะบุคคลอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ที่เดียวจบทุกเรื่องฟัน DENTAL CENTER

มุ่งเน้นให้บริการด้านทันตกรรมแบบองค์รวมในที่เดียวกัน มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา พร้อมด้วยเทคโนโลยีด้านทันตกรรมที่ทันสมัย มีห้องแลปสำหรับทันตกรรมประดิษฐ์พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประจำศูนย์ สำหรับนวัตกรรมที่น่าสนใจในศูนย์แห่งนี้ได้แก่

  • CAD/CAM นวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการทำรากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ ใช้เวลาเพียง 1 วัน คุณก็สามารถกลับบ้านพร้อมฟันที่สวยงามได้ทันที
  • Digital Scanner หมดปัญหากับการพิมพ์ปากแบบเดิมๆ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มั่นใจว่ารอยยิ้มของคุณจะกลับมาสวย สดใส ได้เหมือนเดิม

หมดปัญหามีบุตรยาก ที่ IVF CENTER

ให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยาก ด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญทางด้านการเลี้ยงตัวอ่อนที่ได้รับการรับรองตามหลักมาตรฐานสากล ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการตั้งครรภ์อย่างละเอียด และให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ที่มีผลสำเร็จอยู่ในระดับสูง โดยเน้นการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนทำการรักษา

ศูนย์เฉพาะทางด้านต่างๆ มากมาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ

  • ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology Center) ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  พร้อมเทคโนโลยีล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น เน้นบรรยากาศความเป็นส่วนตัว ผ่อนคลายตั้งแต่เริ่มตรวจไปจนถึงการพักฟื้น ให้ความรู้สึกเหมือนตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับ
  • ศูนย์ตา คอ หู จมูก (Eye,Ear,Nose,Throat Center) ศูนย์ตรวจการได้ยินแบบครบวงจรทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และศูนย์เครื่องช่วยหูฟังที่มีเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมบริการจบได้ในวันเดียว
  • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgery Center) ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการรักษามากกว่า 20 ปี
  • ศูนย์โรคกระดูกและข้อ (Bone and Joint Center) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้การดูแลด้านกระดูกและข้ออย่างครบวงจร
  • ศูนย์โรคอายุรกรรม (Medicine Center) ให้การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
  • ศูนย์โรคเบาหวาน (Diabetes Center) ให้การดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบองค์รวม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์ พร้อม Hyperbaric Chamber
  • ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Imaging Center with AI) ด้วยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) จะช่วยให้เกิดความแม่นยำในการแปรผลร่วมกับทีมแพทย์อ่านผลเอกซเรย์เฉพาะทาง
  • ศูนย์กายภาพบำบัดและดูแลผู้ป่วยสูงอายุ (Rehabilitation Center) ดูแลแบบครบวงจร เสริมสร้างทั้งสุขภาพกายและใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.