กระดูก, เพิ่มมวลกระดูก, แคลเซียม, ดูแลกระดูก

สร้างสมดุลกรด – ด่างเลือด เพิ่มมวล กระดูก

สร้างสมดุลกรด – ด่างเลือด เพิ่มมวล กระดูก

กระดูก มีความสำคัญต่อร่างกาย เพราะเป็นโครงสร้างของร่างกาย ช่วยปกป้องอวัยวะภายใน เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อเวลาร่างกายเคลื่อนไหว และยังเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุต่างๆ อีกด้วย

โดยธรรมชาติความหนาแน่นของมวลกระดูกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีโอกาสสูญเสียมวลกระดูกไปตามกาลเวลาได้เช่นกัน

หมอ (พญ.สุมาภา ชัยอำนวย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อ) แบ่งช่วงอายุการทำงานของกระดูก ดังนี้

อายุระหว่าง 16 – 30 ปี

เป็นช่วงเสริมสร้างกระดูกอย่างเต็มที่ มวลกระดูกจึงมีความหนาแน่นและแข็งแรงมาก

อายุระหว่าง 30 – 55 ปี

ความหนาแน่นของมวลกระดูกจะค่อยๆ ลดลงไป โอกาสเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกเปราะจึงเพิ่มขึ้น

อายุระหว่าง 55 – 65 ปี

มวลกระดูกเสื่อมลงมาก ทำให้การทรงตัวและการเคลื่อนไหวทำได้ยากขึ้น

กระดูก, เพิ่มมวลกระดูก, แคลเซียม, ดูแลกระดูก

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.