น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิต เบาหวาน

น้ำตาลในเลือดสูง อยากหยุดยา ทำไงดี

น้ำตาลในเลือดสูง อยากหยุดยา ทำไงดี

กรณีตัวอย่างนี้ น้ำตาลในเลือดสูง เป็นคนไข้เพศชายวัย 58 ปี หมอขอให้นามสมมุติว่า “พี่เอ” มีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูง เข้ามาพบหมอเพื่อปรึกษาเรื่องการหยุดยา โดยนำยามาให้ดู 3 ชนิด

คุณหมอ (ร้อยเอกนายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย) จึงเจาะเลือดหลังกินอาหารประมาณ 8 ชั่วโมง เรียกว่า Fasting Blood Sugar เพื่อดูค่าน้ำตาล ผลค่าน้ำตาลในเลือดประมาณ 125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ส่วนความดันโลหิตอยู่ประมาณ 130 / 80 หมายความว่า ความดันเกือบเกิน และคนไข้ได้กินยาลดความดันโลหิตติดต่อกันมานาน

ส่วนใหญ่คนไข้ลักษณะนี้มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 70 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เบื้องต้นหมอมักจะให้ยาลดน้ำตาลในเลือดไปกินแล้วติดตามดูผลเป็นระยะ

ส่วนเคสพี่เอนี้หมอยังให้กินยาทุกชนิดต่อเนื่องก่อน และอธิบายเพิ่มเติมว่า โรคเบาหวานนั้นเกิดจากไลฟ์สไตล์ผิด การกินอาหารผิดไม่ออกกำลังกาย และมีน้ำหนักตัวเกิน เพราะค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายวัยนี้ควรเป็น 28

โดยให้โจทย์คนไข้กลับไปว่า ถ้าไม่อยากกินยาต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ค่าน้ำตาลในเลือดลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 105 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จึงเป็นภาวะที่ไม่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

ในทางการแพทย์โดยเฉพาะแผนกแอนไทเอจจิ้งนั้น มีการพัฒนาเทคนิคและอาหารเสริมมากมายที่สามารถทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดลดลงได้อย่างรวดเร็ว แต่หมออยากให้คนไข้เริ่มจากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มากกว่า เพราะเห็นผลยั่งยืนในระยะยาว สิ่งที่หมอแนะนำคนไข้คือ โปรแกรมการป้องกันก่อนเป็นภาวะเบาหวาน เรียกว่า The Diabetes Prevention Program มีสิ่งสำคัญที่ต้องเพิ่มอย่างเร่งด่วนและสิ่งที่ต้องงดอย่างเด็ดขาด

 

 

 

 

<< โปรแกรมการป้องกันก่อนเป็นภาวะเบาหวาน มีที่หน้า 2 ค่ะ >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.