ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน วิธีกิน-ยาคุม

แชร์! ยาคุมฉุกเฉิน วิธีกิน ให้ปลอดภัย ไร้กังวล

ยาคุมฉุกเฉิน วิธีกิน ให้ปลอดภัย ไร้กังวล ต้องกินอย่างไร

ยาคุมฉุกเฉิน วิธีกิน ที่ถูกต้อง ต้องกินอย่างไร ต้องกินภายในกี่ชั่วโมง หลังจากกินแล้วจะเป็นอย่างไร ป้องกันการตั้งครรภ์ได้จริงไหม วันนี้ เรามีคำตอบจากสูตินรีแพทย์ มาบอกต่อ พร้อมวิธีคุมกำเนิดแบบธรรมชาติ ที่สาวๆ ควรรู้

ข้อมูลจากงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ศึกษาการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดในผู้หญิงอายุ 15-45 ปี จํานวน 300 คน พบว่า มีเพียงร้อยละ 53.6 เท่านั้น ที่ใช้ยาถูกวิธี

คุณหมอชัญวลี อธิบายว่า ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินที่วางขายในท้องตลาด เช่น ยี่ห้อ โพสตินอร์(Postinor) มาดอนน่า(Madonna) และแมรี่พิงค์(MaryPink) เป็นฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนระดับสูง คือ ลีโวนอร์เจสเตรล(Levonorgestrel) จํานวน 0.75 มิลลิกรัมต่อเม็ด ให้กิน 2 เม็ดทันที หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมง หลังจากมีเพศสัมพันธ์ สมัยก่อนยานี้ ชื่อว่า ยาคุมกําเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์

แต่เกิดปัญหาว่า คนเข้าใจผิด นิยมนํามาใช้แทนการคุมกําเนิดมาตรฐาน เช่น การกินยาคุม ฉีดยาคุม ฝังยาคุม สวมห่วงอนามัย ฯลฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน เพื่อให้ใช้ในเวลาฉุกเฉิน ได้แก่ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ถูกข่มขืน หรือคุมกําเนิดแบบมาตรฐานแล้วพลาด เช่น ลืมกินยาคุมกําเนิด ลืมฉีดยาคุมกําเนิด ถุงยางอนามัยแตก เป็นต้น

ข้อควรระวัง

1. ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดไม่เท่าการคุมกําเนิดมาตรฐาน ขณะที่การคุมกําเนิดมาตรฐานมักคุมกําเนิดได้มากกว่าร้อยละ 99 แต่ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน คุมกําเนิดได้เพียงร้อยละ 75-85 ทั้งยังเกิดปัญหาในกรณีที่คุมกําเนิดพลาดแล้วเกิดตั้งครรภ์ เพราะอาจจะเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต

2. ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีผลข้างเคียง คือ คลื่นไส้อาเจียนมาก ทําให้ลดประสิทธิภาพของการคุมกําเนิดลงอีก

3. ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินทําให้ประจําเดือนมาผิดปกติ หลังจากกินยาคุมกําเนิดฉุกเฉินประมาณ 3-7 วัน จะมีเลือดออก เนื่องจากฤทธิ์ของฮอร์โมน ประจําเดือนอาจไม่มา หรือมาไม่ปกติ มากะปริบกะปรอย ดังนั้น จึงไม่ควรกินยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเกิน 2 ครั้งต่อเดือน

สําหรับความเชื่อที่ว่า ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินทําให้เป็นหมัน ก่อมะเร็งหรือเนื้องอกเมื่อกินในระยะยาว ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน แต่หากเป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี เช่น มะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ ซึ่งอาจกําเริบได้ถ้าได้รับฮอร์โมนเพศหญิง ก็ไม่ควรใช้ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน

วิธีคุมกำเนิดด้วยวิธีธรรมชาติ

อ่านต่อหน้า 2

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.