กัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

อัพเดท 13 โรงพยาบาล คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ดีเดย์เปิดบริการ 13 แห่งทุกเขตสุขภาพ

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เปิดแล้ว มีโรงพยาบาลนำร่องบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ จำนวน 13 แห่ง ล่าสุดนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมการให้บริการของคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเปิดบริการเป็นวันแรก เบื้องต้นจำนวน 13 แห่ง ในสถานบริการสุขภาพ 13 เขตสุขภาพ  ดังต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่
 3. โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 4. โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี
 5. โรงพยาบาลเสาไห้ จ.สระบุรี
 6. โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม
 7. โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น
 8. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร
 9. โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
 10. โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ
 11. โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
 12. โรงพยาบาลป่าบอน จ.พัทลุง
 13. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กทม.

4 คุณสมบัติคลิกนิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์มรุต กล่าวต่อว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทุกแห่งมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้

 1. มีแพทย์แผนไทยที่สั่งการรักษาผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 2. สถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 3. เวชภัณฑ์ได้รับอนุญาตผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP/ ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และดำเนินการจัดส่งโดยองค์การเภสัชกรรม
 4. มีแนวเวชปฏิบัติ (CPG) จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในส่วนของการให้บริการนั้นจะมีการคัดกรองอย่างเป็นระบบ ตามแนวเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ใครบ้างสามารถรับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

สำหรับเกณฑ์การเข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จะต้องผ่านการคัดกรองตามระบบของโรงพยาบาล เช่น

 • ผู้รับบริการต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ
 • ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรกและวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 • โดยแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ พิจารณาเห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา จึงจะได้รับการรักษา
กัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
cbd thc oil medical treatment in doctor laboratory. natural medicine on clinical research . top view.

เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยการรักษาในคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ

สำหรับเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยการรักษาในคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ มีดังนี้

 1. ผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ตามแนวเวชปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาในคลินิกกัญชา โดยมีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สั่งใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา
 2. ภาวะที่แพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา
 3. เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 4. ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรกและวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 5. ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่
 6. มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ

 

5 ตำรับยาแผนไทยมีกัญชาปรุงผสมอยู่

ด้านความคืบหน้าการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ หลังจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดหาวัตถุดิบกัญชาเพื่อนำมาปรุง 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ขณะนี้ทางกรมฯ ได้ดำเนินการปรุงยาแผนโบราณ จำนวน 5 ตำรับ ได้แก่

1. ตำรับยาศุขไสยาศน์
2. ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ
3. ตำรับยาทัพยาธิคุณ
4. ตำรับยาไฟอาวุธ
5. ตำรับยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง

ขณะนี้ทางกรมฯ ได้ดำเนินการปรุงยา “ศุขไสยาศน์” ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ซึ่งจะทยอยส่งตำรับยาไปยังสถานบริการสุขภาพ 13 แห่ง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำหรับการใช้ตำรับยาศุขไสยาศน์นี้จะมีการติดตามการใช้ของผู้ป่วย เช่น โรคที่ใช้ ปริมาณการใช้ ประสิทธิผลการรักษา ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2591 7007 ต่อ 2301

บทความเพิ่มเติม

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.