โรงพยาบาลรักษาโรคซึมเศร้า

เช็ครายชื่อโรงพยาบาล รักษาโรคซึมเศร้า ทั่วประเทศไทย

โรงพยาบาลรักษาโรคซึมเศร้า ทั่วประเทศไทย

โรงพยาบาลรักษาโรคซึมเศร้า ที่มีจิตแพทย์คอยให้คำปรึกษามีที่ไหนบ้าง เรามาเช็คกันค่ะ เพราะเป็นข้อมูลที่ทุกคนต้องรู้และจำเป็นอย่างยิ่ง สามารถแนะนำให้เพื่อน ญาติ หรือคนรอบข้างได้สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที

ซึ่งข้อมูลจาก สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รวมรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกรัฐ-เอกชนทั่วประเทศ ที่มีจิตแพทย์ให้บริการ จิตแพทย์ทั่วไปจะตรวจรักษาผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ถ้ามีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะ

รายชื่อโรงพยาบาลของรัฐ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (รับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งของ รพ.)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แผนกจิตเวช อาคาร ภปร ชั้น 12 โทร. 0-2256-4000, 0-2256-5180, 0-2256-5182
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาล นครปฐม
โรงพยาบาล สมุทรสาคร
โรงพยาบาลพร้อมมิตร (รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร)
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
โรงพยาบาลมเหสักข์
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 โทร 02-201-1235 หรือ 02-201-1726
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศรีธัญญา คลินิกคลายเศร้า (โรคซึมเศร้า) ทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. โทร 02-528-7800 ต่อ 57164
โรงพยาบาลสงฆ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รพ.ชลประทาน จ.นนทบุรี)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง สายด่วนสุขภาพจิต 02-391-2962
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เดิมชื่อ โรงพยาบาลนิติจิตเวช)
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันธัญญารักษ์ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

โรงพยาบาลในภาคอื่นๆ

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล

รายชื่อคลินิกจิตเวชในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกในภาคเหนือ

รายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกในภาคตะวันตก

รายชื่อโรงพยาบาลและคลินิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกในภาคกลาง

รายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกในภาคตะวันออก

รายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกในภาคใต้