สยามไบโอไซเอนซ์

สยามไบโอไซเอนซ์ บริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งเดียวของไทย

สยามไบโอไซเอนซ์ มอบวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า เพื่อสุขภาพของคนไทยและมวลมนุษยชาติ

ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมือง นั่นเอง”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำรัสดังกล่าวไว้ในเรื่องสุขภาพของประชาชน ด้วยทรงเห็นว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ สร้างความพอมี พอกิน จึงทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาประโยชน์สุขให้เกิดกับส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2552 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงริเริ่มเรื่องการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพของคนไว้ โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนชาวไทยสามารถได้รับยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ในราคาที่ถูกลง ลดการพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางยาแก่สาธารณสุขของไทย ดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตยาบริษัทแรกของคนไทยที่ลงทุนพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ (Biopharmaceuticals) เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ทุกคน

สยามไบโอไซเอนซ์

สยามไบโอไซเอนซ์ จึงเป็นดั่ง ‘ของขวัญจากพ่อ’ ที่ไม่ได้มอบแก่เพียงคนไทย แต่เพื่อคนทั้งโลก เพราะการวิจัยทางการแพทย์นั้นต้องทำเพื่อมวลมนุษยชาติ ดังส่วนหนึ่งของพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุข ความว่า

“True Success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”

สยามไบโอไซเอนซ์ใช้เวลา 4 ปีแรกในการศึกษาแนวทางการทำงาน หาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ วางโครงสร้างและรากฐานที่มั่นคง พร้อมกับลงทุนสร้างโรงงานใหม่อันทันสมัย บนเนื้อที่กว่า 37 ไร่ ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยและผลิตยาในที่เดียว 

จุดเริ่มต้นของเครือสยามไบโอไซเอนซ์  ประกอบด้วย 2 บริษัทหลัก คือบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด” (Siam Bioscience) ดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยมีการวิจัย พัฒนาและผลิตครบวงจร ตั้งแต่ตัวยาสำคัญและสารออกฤทธิ์ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด” (Apexcela) ตั้งขึ้นใน พ.ศ.2553 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และการขายทั้งในประเทศและส่งออกรวมทั้งการพัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกของโรงงาน วันนี้บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานสากล PIC/s GMP, ISO9001, ISO17025 และด้วยศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร ยาในเครือสยามไบโอไซเอนซ์ได้รับการบรรจุเข้าบัญชียาของหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม อีกทั้งได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตยาและชุดตรวจโรค ให้แก่ องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

สยามไบโอไซเอนซ์

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิต ได้แก่ ยารักษาโรคเน้นที่ยาชีววัตถุ โดยยาตัวแรกที่ออกสู่ตลาดแล้วคือ ยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไตวาย เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงได้เอง ยาตัวที่ 2 คือ ยาเพิ่มเม็ดเลือดขาว ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโดยยาทั้ง 2 ตัวผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถบำบัดรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลข้างเคียงต่ำ

 

Plan 1 : Bacteria Fermentaion Production

มีหน้าที่ผลิตตัวยาชีววัตถุจากเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูงซึ่งเป็นโรงงานแรก และโรงงานเดียวของประเทศไทยที่สามารถผลิตยาได้เองตั้งแต่ต้น โดยไม่ต้องนำตัวยาสำคัญจากต่างประเทศ ได้การรับรองมาตรฐานระดับโลก PIC/s GMP, ISO 9001 และ ISO 17025

กระบวนการผลิตตัวยาสำคัญ

 1. กระบวนการต้นน้ำ
 • นำแบคทีเรียมาปรับปรุงและเพิ่มพันธุกรรมเพื่อให้สามารถผลิตโปรตีน ซึ่งเป็นยาชีววัตถุ ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งแบคทีเรียที่ได้นี้จะเป็นหัวเชื้อในการผลิตได้อย่างยั่งยืน
 • นำแบคทีเรียที่เป็นหัวเชื้อมาเพิ่มจำนวน และเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ผลิตโปรตีน ซึ่งเป็นยาชีววัตถุได้ปริมาณมากอย่างมีคุณภาพ
 1. กระบวนการปลายน้ำ
 • สกัดแยกยาที่ผลิตได้ออกจากแบคทีเรีย และทำให้บริสุทธิ์ตามมาตรฐาน
 • ส่งตัวยาที่ได้ไป Plant2 เพื่อทำการบรรจุ

สยามไบโอไซเอนซ์

 

สยามไบโอไซเอนซ์

 

Plant2: Fill finished Operation Zone

มีหน้าที่บรรจุยาปราศจากเชื้อลงในขวดแก้ว (Vial),หลอดแก้ว (Ampoule)หรือเข็มฉีดยาพร้อมใช้ (Prefilled Syringe)ภายใต้มาตรฐานระดับโลกอย่าง PIC/s GMP, ISO 9001 และ ISO 17025

กระบวนการผลิตยาสำเร็จรูปพร้อมใช้

 1. Formulation (กระบวนการปรุงสูตรยาเพื่อให้ยามีความคงตัว เหมาะสมกับการใช้กับผู้ป่วย)
 2. Aseptic Filtration (กระบวนการกรองเพื่อให้ไม่มีเชื้อปะปน)
 3. Filling (กระบวนการบรรจุ)
 4. Visual Inspection (กระบวนการตรวจสอบ)
 5. Packing (กระบวนการบรรจุ)

 

สยามไบโอไซเอนซ์

 

Plant3: Cell Culture Production

มีหน้าที่ผลิตตัวยาชีววัตถุจากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(Mammalian Cell) โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูงที่เป็นการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและได้การรับรองมาตรฐานระดับโลก PIC/s GMP, ISO 9001 และ ISO 17025

การผลิตยาชีววัตถุจากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากการใช้แบคทีเรีย เนื่องจากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะพันธุกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าแบคทีเรีย จึงได้โปรตีนซึ่งเป็นตัวยาชีววัตถุที่มีความคล้ายกับมนุษย์ยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิตตัวยาสำคัญ

 1. กระบวนการต้นน้ำ
 • นำเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาปรับปรุงและเพิ่มพันธุกรรมเพื่อให้สามารถผลิตโปรตีน ซึ่งเป็นยาชีววัตถุ ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเซลล์ที่ได้นี้จะเป็นหัวเชื้อในการผลิตได้อย่างยั่งยืน
 • นำเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาละลายออกจากไนโตรเจนเหลว และนำมาเลี้ยงเพื่อให้ผลิตโปรตีนซึ่งเป็นยาชีววัตถุได้ปริมาณมากอย่างมีคุณภาพ
 • ยาที่ได้จะถูกกรองแยกออกจากเซลล์เพื่อนำส่งต่อกระบวนการปลายน้ำ
 1. กระบวนการปลายน้ำ
 • นำยาชีววัตถุที่กรองแยกได้มาทำให้บริสุทธิ์ตามมาตรฐาน

ส่งตัวยาที่ได้ไป Plant2 เพื่อทำการบรรจุ

 

สยามไบโอไซเอนซ์

สยามไบโอไซเอนซ์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีเลือกกิน ผักตามฤดูกาล ลดเสี่ยงเคมี “โครงการเพราะรักจึงผักนำ”

5 ไอเทมเด็ด มือสะอาดพิฆาต ไวรัสโคโรนา

ปลูกต้นไม้ดูดสารพิษพิชิต PM 2.5

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.