13 วิธี ใช้บริการร้านเสริมสวย ตัดผม ป้องกันโควิด-19 อย่างชาญฉลาด

13 วิธี ใช้บริการร้านเสริมสวย ตัดผม ป้องกันโควิด-19 อย่างชาญฉลาด

วิธี ใช้บริการร้านเสริมสวย ตัดผม ช่วงโควิด-19 ระบาด

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ได้เเพร่กระจายไปสู่วงกว้าง รัฐบาลออกมาตรการปิดบริการร้านเสริมสวย ตัดผม เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส เเต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย บรรดาร้านเสริมสวยเเละร้านตัดผม สามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้งตามคำสั่งของรัฐบาล เเต่ก็มีมาตรการบางอย่างที่ผู้ใช้บริการอย่างเราๆต้องปฏิบัติตามอยู่บ้าง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สําหรับบุรุษหรือสตรี

ร้านเสริมสวย เเต่งผม หรือตัดผม ทั้งหญิงเเละชาย เปิดเเล้วจ้า ใครที่มีผมยาว ไม่ต้องตัดผมด้วยตัวเองอีกเเล้วนะ เเต่ก่อนจะไปใช้บริการ มีคำแนะนำดีๆมาบอกต่อกันค่ะ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19

การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ

1.  หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการร้านทําผม รวมทั้ง ร้านสาธารณะทุกประเภท

2.  ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า ด้วยระบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือจองคิวหน้าร้าน และควรเว้น ช่วงที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมาก

3d render man barber shop

 ระหว่างและหลังการใช้บริการ

1.ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ การจัดที่นั่ง เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

2.ล้างมือด้วยสบู่หรือ แอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าร้าน

3.  ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอในขณะที่อยู่ในร้าน

4.  ปฏิบัติตามคําแนะนําของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

5.  ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าการใช้บริการ และให้ข้อมูล และประวัติการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของตนเอง

6.  งดรอรับบริการภายในร้าน หากจําเป็นให้นั่งห่างระยะมากกว่า 1 เมตร และห้ามผู้ติดตาม ยกเว้นผู้ใช้บริการอายุต่ํากว่า 15 ปี

7.  ห้ามรับประทานอาหารในพื้นที่ให้บริการ

8.  ระหว่างรอคิวและชําระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ทางร้านกําหนด

9.  ควรพูดคุยเท่าที่จําเป็นโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะอยู่ในร้าน และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น

10.  หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์

11.  ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

 

อย่าลืมนะคะ ใช้บริการร้านเสริมสวย ตัดผม ช่วงโควิด-19 ต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วย เพื่ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

 

อ่านเพิ่มเติม

รวมวิธีปฏิบัติ เดินตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ช่วงโควิด -19

รับมือกับ โควิด-19หลังประกาศปลดล็อค

Virtual COVID-19 Clinic ปรึกษาแพทย์ออนไลน์โรคโควิด-19

ทำไมผู้สูงอายุถึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายที่สุด?

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.