บัตรทอง มะเร็ง รักษาได้ทุกที่

ข่าวดี! บัตรทองสามารถเข้ารับการรักษามะเร็งได้ทุกที่ ทั่วประเทศ

ข่าวดี! บัตรทองสามารถเข้ารับการรักษามะเร็งได้ทุกที่ ทั่วประเทศ

อย่างที่รู้ๆ กันว่า “มะเร็ง” จัดอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้ป่วยจำนวนมาก นอกจากเป็นโรคที่ยากต่อการรักษาให้หายขาดแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่แพงมาก

ล่าสุดทางกระทรวงสาธารณะสุขจึงได้บรรจุให้การรักษาโรคมะเร็งเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง โดยการรักษาโรคมะเร็งในสิทธิบัตรทองครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกประเภท อาทิ มะเร็งเต้านม ปอด ลำไส้ใหญ่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ปากมดลูก ต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งอื่นๆ

เกี่ยวกับเรื่องนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า โรคมะเร็ง เป็นโรคที่มีความรุนแรง เมื่อตรวจพบแล้ว จำเป็นต้องรักษาอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วย ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข  รวมไปถึงได้นำแพทย์ทางเลือก มาช่วยบรรเทาอาการ อาทิ การใช้กัญชาในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ขณะเดียวกัน ได้เพิ่มขีดความสามารถในการรักษา อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เริ่มให้คีโม ถึงบ้านผู้ป่วย ส่งผลให้สุขภาพจิตของผู้ป่วยดีขึ้น

“เราได้มีโอกาสหารือกับอธิบดีกรมการแพทย์ ทราบว่าประเทศไทยต้องการเครื่องฉายรังสีอีก 6-7 เครื่อง เพื่อขยายศักยภาพการให้บริการประชาชน ได้ผลักดัน ล่าสุดจะมีการจัดหา และนำมาติดตั้งตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นั่งรอในโรงพยาบาล

“บัตร 30 บาทรักษาทุกที่ เป็นแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งโรคมะเร็ง ได้รับเลือกเป็นลำดับต้นๆให้เข้าร่วมในโครงการนี้ เพราะมีความรุนแรง และต้องรีบรักษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โรงพยาบาลของรัฐที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง สามารถให้บริการได้ทันที เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จากนี้ ทางกระทรวงฯ จะต้องยกระดับคุณภาพของทุกโรงพยาบาล ให้มีขีดความสามารถในการรักษาเท่าๆ กัน”

เรื่องนี้เป็นอีกก้าวสำคัฐของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยที่ประชมบอร์ด สปสช. ได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอ สปสช. ในการพัฒนาระบบบริการเพื่อเป็นการช่วนลดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการของประชาชนผู้ที่มีสิทธิ ตามที่ได้มอบหมายนโยบายให้กับ สปสช. ก่อนหน้านี้ โดยสปสปช. ได้นำเสนอต่อบอร์ด เพื่อดำเนินการเร่งด่วนใน 4 เรื่องด้วยกัน

4 เรื่องที่นำเสนอต่อบอร์ด สปสช. เพื่อดำเนินการเร่งด่วน

ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยยบริการปฐมภูมิทุกที่ในระบบบัตรทอง ตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” การเริ่มต้นการบริการจะเริ่มต้นในระดับปฐมภูมิเบื้องต้น โดยการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล โดยระบบบริการมีความพร้อมที่จะเดินหน้าได้ จะมีการขยายเครือข่ายการบริการ 30 บาท รักษาทุกที่ เพื่อรองรับ ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคลินิกหมอครอบครัว และผู้ป่วยเพิ่มเติม จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่น รวมไปถึงมีระบบยืนยันตัวตนของประชาชนในการรับการบริการผ่านบัตรประชาชน ทั้งนี้จะเริ่มต้นได้ในัวนที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นี้

ติดต่อที่หน่วยบริการที่โรงพยาบาล

ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว จากเดิมสำหรับผู้ป่วยบัตรทอง ที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล มีส่วนหนึ่งต้องนอนรักษาตัวต่อเนื่อง เนื่องจากสาเหตุทางการรักษา แต่ในกรณีที่ใบส่งตัวครบกำหนด การใช้สิทธิบัตรทองต่อเนื่อง ผู้ป่วยหรือญาติต้องกลับไป ยังหน่วยบริการประจำเพื่อขอใบส่งตัวใหม่ ทำให้เกิดความไม่สะดวกและเป็นปัญหา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนเลยออกนโยบายให้กับ “ผู้ป่วยใน ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว” ทางสปสช. ได้มีการปรับระบบ ให้ผู้ป่วย สามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันที ตามการวินิจฉัยของแพทย์ เพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ตรวจสอบตัวตนผู้ป่วย

โรคมะเร็งสามารถรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีภาวะเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโดยเร็ว เพื่อไม่ให้อาการลุกลามและมะเร็งบางชนิดยังเพิ่มโอกาศในการรักษาให้หายขาดได้ แต่ด้วยขั้นตอนการส่งตัวผู้ป่วยสิทธิบัตรทองบางครั้ง อาจจะเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เร็ว ทางด้าน สปสช. เลยได้มีการปรับระบบ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับใบรับรองและประวัติ หรือจะได้รับโค้ดเพื่อเลือกรับบริการที่อื่นผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

– สายด่วน สปสช. 1330

– แอปพลิเคชั่น สปสช.

– ติดต่อที่หน่วยบริการโดนตรงเฉพาะที่โรงพยาบาล รักษามะเร็งที่มีความพร้อมเข้าร่วม ให้บริการตามขั้นตอนรักษามะเร็ง บริการระบบ สาธารสุขทางไกล บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกล

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้ถือบัตรทอง สามารถย้ายหน่วยบริการและได้สิทธิทันที โดยปกติแล้วจะต้องรอ 15 วันแต่ปรับเปลี่ยนใหม่ ไม่ต้องรอ 15 วัน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องมาเป็นระยะๆ เนื่องจากติดขัดในการเข้ารักการรักษาในช่วงของการเปลี่ยนหน่วยบริการที่ระบบกำหนดให้ ต้องรอ 15 วันแต่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหน่วยบริการ สปสช. สามารถปรับและแก้ปัญหาระบบ ช่วงว่างนี้ได้ ทำให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใหม่ได้ทันทีหลังจากที่เปลี่อนหน่วยบริการประจำ

สำหรับประชาชนที่เปลี่ยนหน่วยบริการผ่านแอปพลิเคชั่น สปสช. ก็สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยใหม่ได้ทันทีเช่นกัน จะเริ่มใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2564 นี้

อย่างไรก็ตามสิทธิบัตรทองทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาช่วยยับยั้งภาวะลุกลามของมะเร็งและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ โดยในส่วนของการบริหารจัดการด้านยาในสิทธิบัตรทอง ทำให้จัดหายามะเร็งที่มีราคาแพงเข้าสู่ระบบ เพื่อดูแลผู้ป่วยได้

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

รวมวิธีรับมือ 5 มะเร็งผู้หญิง อ่านจบ ทำตามได้จริง

ชวนส่องสาเหตุ ทำไมอายุน้อยก็ตายเพราะ มะเร็งตับ ได้

จิบน้ำขมิ้นชัน ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง เเชร์สนั่นโลกออนไลน์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.