มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม “Breast Wellness” คู่มือป้องกันและเยียวยา

คู่มือป้องกัน เยียวยา มะเร็งเต้านม ไม่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ เคยเป็นมะเร็งเต้านม หรือต้องการป้องกันการเติบโตของเชื้อมะเร็งในร่างกาย

มะเร็งเต้านม เรื่องเล่าของ แพทย์หญิง ดร.เอลิซาเบท โบแฮม อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน นักโภชนาการ เจ้าของหนังสือเรื่อง Breast Wellness จะอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเติบโตของมะเร็งแบบที่เข้าใจง่าย และคุณสามารถปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและป้องกันมะเร็งเต้านมได้ทุกวัน

แพทย์หญิงเอลิซาเบท จะมองหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและความผิดปกติของร่างกาย พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูสมดุลของร่างกาย นอกจากนี้ยังอธิบายประเภท และการคิดค้นยารักษาโรคนี้ว่า สามารถช่วยปรับสมดุลร่างกาย และช่วยให้เซลล์ในร่างกายของคุณทำงานดีขึ้นได้อย่างไร

โดยจะเน้นไปที่การรักษาด้วยอาหาร เพื่อให้ผู้อ่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาเธอ ยังให้ความสำคัญกับพลังงานที่ดีต่อร่างกาย เพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่จำเป็นต่อสุขภาพในบทความนี้

นอกจากนี้ ยังนำเสนอแนวคิดของศูนย์กลางพลังงานในร่างกาย และวิธีการนำพลังงานส่วนนั้นมาใช้ผ่านการทำสมาธิ การหายใจ การรักษาสมดุลของพลังงาน การฝึกโยคะ และการผ่อนคลาย คุณจะได้ตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของคุณ (ซึ่งเป็นรูปแบบของพลังงานอย่างหนึ่ง) และเรียนรู้วิธีการดึงพลังงานมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

แพทย์หญิงเอลิซาเบททราบดีว่า พลังงานเหล่านี้สามารถช่วยกระบวนการรักษาสุขภาพเต้านมได้ เมื่อเธอได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิ และเริ่มกำจัดความคิดด้านลบในสมอง เธอก็มีความสุขมากขึ้น และเมื่อเธอค้นพบวิธีปลดปล่อยพลังงาน ร่างกาย ก็เข้าสู่การรักษาอย่างแท้จริง โดยพลังงานและวิธีการบำบัดเช่นนี้ สามารถนำมารักษาผู้ป่วยได้ทุกวัน เธอและทีมงานจึงภูมิใจนำเสนอสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้คุณผู้อ่านได้ศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของทรวงอกไปพร้อม ๆ กับเรา

เรียนรู้จากประสบการณ์มะเร็งเต้านม ทำไมเราจึงเป็นมะเร็งเต้านม ทำไมมะเร็งเต้านมจึงเป็นโรคที่พบได้บ่อย ทำไมหญิงสาวจำนวนมากจึงเป็นโรคนี้ และจะทำอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้โรคนี้เกิดขึ้น รวมถึงลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมสำหรับคนรุ่นหลัง

คำถามเหล่านี้เกิดขึ้น ตั้งแต่สมัยที่แพทย์หญิงเอลิซาเบท อายุได้ 30 ปี ตอนนั้นเธอคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีเหมือนคนอื่น ๆ แต่กลับพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมชนิดเฉียบพลัน ซึ่งทำให้เธอจมอยู่ในสภาวะโศกเศร้าทั้ง 5 สถานะ เช่นเดียวกับ
อีกหลายคนที่พบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง

ส ภ า ว ะ โ ศ ก เ ศ ร้ า ทั้ ง 5 ส ถ า น ะ

  • สถานะที่1 คือ ก า ร ป ฏิ เ ส ธ เธอไม่เชื่อผลวินิจฉัยของศัลยแพทย์ที่บอกว่า เธอมีเชื้อมะเร็งร้ายอยู่ในตัว
  • สถานะที่2 คือ ค ว า ม โ ก ร ธ ทั้ง ๆ ที่เป็นนักกีฬา ออกกำลังกายเป็นประจำ เลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพเสมอ และยังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยทางด้านการออกกำลังกายและโภชนาการโดยตรง แพทย์หญิงเอลิซาเบท โกรธร่างกายที่แข็งแรง แต่กลับซ่อนความป่วยไข้ด้วยโรคร้ายเอาไว้
  • สถานะที่3 คือ ก า ร ต่ อ ร อ ง เมื่อเข้ารับการรักษา เธอเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าที่คิดว่ากำลังฟังคำสวดของเธอว่า โปรดให้เธอสามารถมีลูกได้ และหลังจากการทำเคมีบำบัดและการฉายแสงสิ้นสุด เธอก็กลับมาโชคดีอีกครั้งที่คำอธิษฐานเหล่านั้นเป็นจริง เพราะเธอมีลูกชายถึงสองคน แต่หลังจากให้กำเนิดลูกชายคนที่สอง เธอก็เข้าสู่ภาวะซึมเศร้า
  • สถานะที่4 คือ ภ า ว ะ ซึ ม เ ศ ร้ า เธอเริ่มเหนื่อยล้ากับการเลี้ยงดูลูกทั้ง 2 คน ขณะเดียวกันก็กลัวว่าตัวเองกำลังจะตายในไม่ช้า เมื่อภาวะซึมเศร้ารุนแรงขึ้น เธอก็ต้องเข้ารับการรักษาด้านจิตใจ
  • สถานะที่5 คือ ก า ร ย อ ม รั บ เธอเริ่มยอมรับว่าตัวเองเคยเป็นมะเร็งเต้านม และอาจจะกลับมาเป็นอีก แพทย์หญิงเอลิซาเบทจึงเริ่มตรวจสอบสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งนี้ เพื่อให้รู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อลดการกลับมาของโรค

เรื่อง นพวรรณ มีชูคุณ ภาพ iStock

ชีวจิต 4 9 0


บ ท ค ว า ม น่ า ส น ใ จ อื่ น ๆ

ปัจจัยอะไรบ้าง เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม

HOW TO ออกกำลังกาย เพื่อความสมดุลของฮอร์โมน ลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม

6 วิธีรับมือวัยทอง ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.