มะเร็งเต้านม

6 วิธีรับมือวัยทอง ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

6 วิธีรับมือวัยทอง ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิง ทั่วโลก   ในประเทศไทยช่วงไม่กี่ปีมานี้มะเร็งเต้านมมาแรง แซงมะเร็งปากมดลูก  ขึ้นจากอันดับสองมาเป็นอันดับหนึ่งพบ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่มากถึงปีละ12,000คน  หรือตกวันละ 35คน  โดยเสียชีวิตวันละ10 คน

ฟังแล้วชวนให้ใจเสีย แต่มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ตอบสนอง ต่อการรักษาได้ดี หากเป็นระยะที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 99 ที่มี โอกาสรอดชีวิตได้ถึง 5 ปี หากเฉลี่ยทุกระยะและรักษาอย่างเต็มที่ มะเร็งเต้านมถือว่าเป็นมะเร็งที่มีโอกาสรอดชีวิตสูงมาก คือรอดชีวิตอยู่ที่ 5, 10 และ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 89, 83 และ 78ตามลําดับ

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมมีดังนี้

1.เพศหญิง พบมะเร็งเต้านมในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 100 เท่า

2.ร้อยละ 80 เกิดในผู้หญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี มีเพียงร้อยละ  5 เกิดในผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 40 ปี

3.คนรวยมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนจน

4.เครียดเรื้อรัง

5.อ้วน น้ำหนักตัวมาก

6.กลุ่มอาการของโรคเมแทบอลิก(Metabolic Syndrome) คือ อ้วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน

7.กินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เบเกอรี่ หมูสามชั้น ของมัน  ของทอด ฯลฯ

8.ดื่มเหล้า

9.ไม่ออกกําลังกาย

10.พันธุกรรม พบว่า  ร้อยละ 10 ของคนไข้มะเร็งเต้านม มีญาติเป็นมะเร็งเต้านม

11.ชาวตะวันตกหรือฝรั่งผิวขาวเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม มากกว่าชาวเอเชีย 5 เท่า

12.เต้านมที่มีถุงน้ำและพังผืดหนาผิดปกติเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

13.เคยเป็นมะเร็งเต้านมข้างหนึ่ง มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอีกข้างหนึ่ง

14.เคยได้รับการฉายแสงที่บริเวณทรวงอกก่อนอายุ 32 ปี

15.โสด หรือแต่งงานแล้วไม่มีลูก

16.มีลูกคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 34 ปี

17.มีประจําเดือนก่อนอาย  12 ปี หมดประจําเดือนช้ากว่าอายุ  55 ปี

18.มีญาติพี่น้องหรือตัวเองเป็นมะเร็งรังไข่ เสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ที่ไม่เป็น

19.มียีนกลายพันธุ์ BRCA 1และหรือBRCA2 จะมีความ เสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสองข้างในช่วงก่อนหมดประจําเดือน

สรุป ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง กับพันธุกรรม ฮอร์โมนเพศหญิงการกินอาหารที่มีไขมันสูง และ ความอ้วน

คนแก่ป่วยมะเร็ง

วิธีป้องกันมะเร็งเต้านม

ยังไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาคือเกินครึ่งของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไม่มีปัจจัยเสี่ยง อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการปฏิบัติตนดังต่อไปนี้สามารถป้องกันการเกิดโรคได้

-แต่งงานและมีลูกก่อนอายุ 30 ปี

-ให้นมบุตร งานวิจัยพบว่า มารดาที่ให้นมลูกไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถลดการเกิดมะเร็งเต้านมได้

-ทําหมัน พบว่าคุณผู้หญิงที่ทําหมันช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมได้

-ออกกําลังกายเป็นประจํา

-ไม่ดื่มแอลกอฮอล์  ไม่ปล่อยตัวให้อ้วน ไม่กินอาหารที่มี ไขมันสูง

-ระวังการใช้ยาฆ่าแมลง และการกินสมุนไพรที่มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนฮอร์โมนเพศหญิง เพราะอาจกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมได้

-การใช้ฮอร์โมนเอสโทรเจนทดแทนภาวะหมดประจําเดือน ต้องได้รับคําแนะนําและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

-ไม่เครียด

-นอนหลับในที่มืดสนิท เพื่อให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนิน เพราะเชื่อว่าการลดลงของระดับฮอร์โมนซึ่งพบในคนทํางานกลางคืนที่มีแสงไฟกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมได้

-ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มียีนกลายพันธุ์ BRCA 1  BRCA 2 อาจปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ยาป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม เช่น Tamoxifen

-ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน พบแพทย์ตรวจเต้านมทุกปี

-ตรวจแมมโมแกรมทุกปีเมื่ออายุ40 ปีขึ้นไป

(อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มะเร็งเต้านม เช็คด้วยตัวเองง่าย ๆ หรือด้วยโปรแกรม Mammogram )

ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

มาฟัง 6 วิธีรับมือกับอาการวัยทองในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมกันค่ะ

1.หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้รู้สึกร้อนวูบวาบ เช่น  การพักผ่อน เพียงพอ การกินอาหารบางอย่าง การอาบน้ำอุ่น

2.ทําให้ตัวเย็น เช่น อยู่ในห้องเย็น ดื่มน้ำเย็น ประคบผ้าเย็น  อาบน้ำเย็นบ่อย ๆ ใช้พัดเวลาร้อน

3.ดูแลใจ มีวิธีลดความเครียด เช่น ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตามแนวทางชีวจิต

4.ดูแลสุขภาพกาย กินอาหารครบหมู่ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะคนอ้วนมักจะขี้ร้อน

5.ออกกําลังกายสม่ำเสมอสามารถลดความถี่และระยะเวลาของอาการร้อนวูบวาบได้

6.ใช้ยารักษาตามอาการ เช่น ยานอนหลับ ยาแก้ปวด  ยาคลายเครียด วิตามิน ยารักษาอาการร้อนวูบวาบที่ไม่ใช่ฮอร์โมน เช่น ยาต้านเศร้า(กลุ่มSSRI) ยาลดความดันโลหิต (Clonidine)

ที่มา: นิตยสาร ชีวจิต ฉบับที่ 438

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

มาเล็งความสุข เมื่อ มะเร็ง ลุกลาม

เรียนรู้เรื่อง “มะเร็ง” ในผู้สูงวัยพร้อมสาเหตุและอาการที่เราควรรู้

มะเร็งเต้านม เช็คด้วยตัวเองง่าย ๆ หรือด้วยโปรแกรม Mammogram

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.