ภาวะซึมเศร้า

ปรับไลฟ์สไตล์ รับมือ ภาวะซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้า จากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล (SAD) พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว และมักมีอาการดีขึ้นในช่วงฤดูร้อน เคลลี่ โรฮัน (Kelly Rohan) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ อธิบายว่า

ภาวะซึมเศร้า หรือโรคอารมณ์แปรปรวนตามฤดูกาลทั้งชนิดรุนแรงและไม่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อประชากรสหรัฐอเมริกา ประมาณร้อยละ 5 โดยผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชาย ผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษากับนักบำบัด สำหรับบุคคลที่ยังไม่มีอาการของเอสเอดีบ่งชี้แน่ชัด แต่กำลังมองหาวิธีการรับมือ สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญได้ดังต่อไปนี้

จั ด ต า ร า ง เ ว ล า รั ก ษ า กิ จ วั ต ร ป ร ะ จ ำ วั น ใ ห้ เ ป็ น ป ก ติ

จัดตารางเวลาตั้งแต่เวลาเข้านอน ตื่นนอนในตอนเช้า รวมถึงการกินอาหารให้ตรงตามเวลา ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิต

ท ำ ง า น อ ดิ เ ร ก

ค้นหางานอดิเรกง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกวัน อาจทำให้เกิดความสุขโดยที่คุณไม่รู้ตัว เช่น การอ่านหนังสือ เล่นเกม ทำอาหาร ปรนนิบัติผิว เป็นต้น

จำกัดการบริโภคสื่อหรือเวลาในการรับข่าวสารไม่เกิน 30 นาทีต่อวัน เลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น อยากทราบข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สามารถติดตามข่าวได้ที่กรมอนามัยหรือหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติพบว่า การรับข่าวสารมากเกินไปสัมพันธ์กับความทุกข์ทางจิตใจ

ฝึ ก ก า ร คิ ด เ ชิ ง บ ว ก

หมั่นสังเกตความคิดในแต่ละวันว่าตนเองมักเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุดหาวิธีขจัดความเครียด โดยการเบี่ยงเบนความสนใจจากความคิดเหล่านั้น ด้วยกิจกรรมสนุก ๆ และพยายามมุ่งเน้นความคิดไปในทางด้านบวกให้มากขึ้น

แม้คนไทยจะโชคดีที่อยู่ในเขตร้อน ไม่ต้องเจอกับภาวะซึมเศร้าจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล แต่ก็อย่าลืมสังเกตตัวเองและคนใกล้ชิด เพราะโรคซึมเศร้าอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดค่ะ

เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ iStock

ชีวจิต 5 3 5

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

บทความน่าสนใจอื่น ๆ

10 สารอาหาร ห่างไกล โรคซึมเศร้า แค่กินเป็น ก็มีความสุข

เทคนิคกำหนดลมหายใจ กระตุ้นความสุข ต้านซึมเศร้า

รู้ไว้ไม่เสียหาย! 7 วิธีที่ทำให้คนวัยทำงานห่างไกลจาก “โรคซึมเศร้า”

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.