ดูแลสมอง

BRAIN CARING TIPS วิธีดูแลสมอง 10 ประการ

BRAIN CARING TIPS วิธีดูแลสมอง อย่างที่ทราบกันดีว่า เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหรือ 65 ปีขึ้นไป สมองจะเริ่มเสื่อมถอยตามวัย โรคอัลไซเมอร์ ก็จะเริ่มมาในช่วงนี้ อาการหลงลืมเลอะเลือนจะเริ่มต้นขึ้น

วิธีดูแลสมอง

นายแพทย์ประมวล จารุตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางชีวจิต ได้แนะนำ

เทคนิคการดูแลสมองเพื่อยืดอายุการใช้งานที่สามารถทำตามได้ง่าย ๆ ไว้ดังนี้

  • จิ บ น้ำ บ่ อ ย ๆ เพราะสมองประกอบด้วยน้ำ 85 เปอร์เซ็นต์ เซลล์สมองก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยง ถ้าไม่มีน้ำ ต้นไม้ก็เหี่ยว
  • กิ น ไ ข มั น ดี คนไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือก้อนไขมัน ซึ่งจำเป็นต้องมีไขมันดีไปทดแทนส่วนที่สึกหรอ แนะนำให้กินไขมันดีระหว่างวัน จำพวกน้ำมันปลา สารสกัดใบแปะก๊วย ปลาที่มีไขมันดีอย่างปลาแซลมอน นมถั่วเหลือง วิตามินรวม น้ำมันพริมโรส เป็นน้ำมันดีที่ทำให้เซลล์ชุ่มน้ำ ส่วนวิตามินซีกินแล้วสดชื่น
  • นั่ ง ส ม า ธิ วันละ 12 นาที หลังจากตื่นนอนแล้วให้ตั้งสติและนั่งสมาธิทุกเช้า วันละ 12 นาที เพื่อให้สมองเข้าสู่ช่วงที่มีคลื่น Theta ซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุด ๆ และเกิด Mental Imagery สามารถจินตนาการเห็นภาพและมีความคิดสร้างสรรค์
  • ใ ส่ ค ว า ม ตั้ ง ใ จ การตั้งใจในสิ่งใดก็ตาม เหมือนการโปรแกรมสมองว่านี่คือสิ่งที่ต้องเกิดระหว่างวัน สมองจะปรับพฤติกรรมเราให้ไปสู่เป้าหมายนั้น
  • หั ว เ ร า ะ แ ล ะ ยิ้ ม บ่ อ ย ๆ ทุกครั้งที่ยิ้มหรือหัวเราะจะมีสารเอนดอร์ฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขหลั่งออกมา
  • เ รี ย น รู้ สิ่ ง ใ ห ม่ ทุ ก วั น สิ่งใหม่ในที่นี้หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น กินอาหารร้านใหม่ ๆ รู้จักเพื่อนใหม่ อ่านหนังสือเล่มใหม่ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปเรื่อย ๆ เมื่อมีความสุขก็ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์
  • ใ ห้ อ ภั ย ตั ว เ อ ง ทุ ก วั น ขณะที่การไม่ให้อภัยตัวเอง โกรธคนอื่น โกรธตัวเอง ทำให้เปลืองพลังงานสมอง
  • เ ขี ย น บั น ทึ ก ถึ ง สิ่ ง ดี ๆ ฝึกเขียนขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุดบันทึก เพราะการเขียนเรื่องดี ๆทำให้สมองคิดเชิงบวก พร้อมกับหลั่งสารเคมีที่ดีออกมา ช่วยให้หลับฝันดี
  • ฝึ ก ห า ย ใ จ ลึ ก ๆ สมองใช้ออกซิเจน 20 – 25 เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกาย การฝึกหายใจเข้าลึก ๆ จึงเป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมอง
  • อ ย่ า ลื ม แ บ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ดี ๆ ใ ห้ ค น อื่ น เ ส ม อ เพราะสมองของเราจะจดจำข้อมูลที่เราแบ่งปันให้คนอื่นเป็น 10 ข้อดูแลสมองที่ไม่ต้องรอแก่ก็ทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ เพื่อยืดอายุเวลาให้สมองทำงานได้อย่างใจเรา

STORY – กองบรรณาธิการ
PHOTO – iStock

ชีวจิต 5 3 4

///////// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ////// ////// ///// ///// ///// ///// ///// ///// /////

บทความน่าสนใจอื่น ๆ

ชวน บริหารสมอง ในวันหยุด ต้านอัลไซเมอร์ สมองเสื่อมก่อนวัย

โกโก้ เมล็ดพืชรสเข้ม ช่วยสมองดี สุขภาพใจแข็งแรง

น้ำเต้าหู้ ของดีใกล้ตัว บำรุงสมอง ดูแลหัวใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.