วิธีดูแลสมอง

BRAIN CARING TIPS วิธีดูแลสมอง 10 ประการ

BRAIN CARING TIPS วิธีดูแลสมอง 10 ประการ

อย่างที่ทราบกันดีว่า เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหรือ 65 ปีขึ้นไป สมองจะเริ่มเสื่อมถอยตามวัย โรคอัลไซเมอร์ ก็จะเริ่มมาในช่วงนี้ อาการหลงลืมเลอะเลือนจะเริ่มต้นขึ้น

ข้อมูลทางการแพทย์ปัจจุบันพบว่า โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์จะเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ 10-20 ปี ก่อนเกิดอาการ ซึ่งส่วนใหญ่โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์มักมีอาการแสดงของโรคตอนอายุ 65 ปีขึ้นไป นั่นเท่ากับว่า ในขณะที่เราอายุ 40-50 ปีขึ้นไป ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ดังนั้นหากเรามีการตรวจเช็คสุขภาพและดูแลสุขภาพสมองอย่างดีเหมือนที่เราดูแลร่างกาย ก็จะทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของสมองพัฒนาศักยภาพไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมได้

วิธีดูแลสมอง

นายแพทย์ประมวล จารุตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางชีวจิต ได้แนะนำ

เทคนิคการดูแลสมองเพื่อยืดอายุการใช้งานที่สามารถทำตามได้ง่าย ๆ ไว้ดังนี้

  • จิ บ น้ำ บ่ อ ย ๆ เพราะสมองประกอบด้วยน้ำ 85 เปอร์เซ็นต์ เซลล์สมองก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยง ถ้าไม่มีน้ำ ต้นไม้ก็เหี่ยว
  • กิ น ไ ข มั น ดี คนไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือก้อนไขมัน ซึ่งจำเป็นต้องมีไขมันดีไปทดแทนส่วนที่สึกหรอ แนะนำให้กินไขมันดีระหว่างวัน จำพวกน้ำมันปลา สารสกัดใบแปะก๊วย ปลาที่มีไขมันดีอย่างปลาแซลมอน นมถั่วเหลือง วิตามินรวม น้ำมันพริมโรส เป็นน้ำมันดีที่ทำให้เซลล์ชุ่มน้ำ ส่วนวิตามินซีกินแล้วสดชื่น
  • นั่ ง ส ม า ธิ วันละ 12 นาที หลังจากตื่นนอนแล้วให้ตั้งสติและนั่งสมาธิทุกเช้า วันละ 12 นาที เพื่อให้สมองเข้าสู่ช่วงที่มีคลื่น Theta ซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุด ๆ และเกิด Mental Imagery สามารถจินตนาการเห็นภาพและมีความคิดสร้างสรรค์
  • ใ ส่ ค ว า ม ตั้ ง ใ จ การตั้งใจในสิ่งใดก็ตาม เหมือนการโปรแกรมสมองว่านี่คือสิ่งที่ต้องเกิดระหว่างวัน สมองจะปรับพฤติกรรมเราให้ไปสู่เป้าหมายนั้น
  • หั ว เ ร า ะ แ ล ะ ยิ้ ม บ่ อ ย ๆ ทุกครั้งที่ยิ้มหรือหัวเราะจะมีสารเอนดอร์ฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขหลั่งออกมา
  • เ รี ย น รู้ สิ่ ง ใ ห ม่ ทุ ก วั น สิ่งใหม่ในที่นี้หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น กินอาหารร้านใหม่ ๆ รู้จักเพื่อนใหม่ อ่านหนังสือเล่มใหม่ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปเรื่อย ๆ เมื่อมีความสุขก็ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์
  • ใ ห้ อ ภั ย ตั ว เ อ ง ทุ ก วั น ขณะที่การไม่ให้อภัยตัวเอง โกรธคนอื่น โกรธตัวเอง ทำให้เปลืองพลังงานสมอง
  • เ ขี ย น บั น ทึ ก ถึ ง สิ่ ง ดี ๆ ฝึกเขียนขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุดบันทึก เพราะการเขียนเรื่องดี ๆทำให้สมองคิดเชิงบวก พร้อมกับหลั่งสารเคมีที่ดีออกมา ช่วยให้หลับฝันดี
  • ฝึ ก ห า ย ใ จ ลึ ก ๆ สมองใช้ออกซิเจน 20 – 25 เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกาย การฝึกหายใจเข้าลึก ๆ จึงเป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมอง
  • อ ย่ า ลื ม แ บ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ดี ๆ ใ ห้ ค น อื่ น เ ส ม อ เพราะสมองของเราจะจดจำข้อมูลที่เราแบ่งปันให้คนอื่นเป็น 10 ข้อดูแลสมองที่ไม่ต้องรอแก่ก็ทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ เพื่อยืดอายุเวลาให้สมองทำงานได้อย่างใจเรา

อย่างไรก็ตาม สมองต้องการการดูแลตลอดอายุการใช้งาน และอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่มวัยสาว เพราะฉะนั้นควรหมั่นบริหารสมองอยู่เป็นนิจ อย่ารอให้ถึงวัย 40+ แล้วค่อยเริ่มทำ เพราะมันอาจจะสายเกินไป ซึ่งจริงๆ แล้วการดูแลสมองก็ไม่ถึงขนาดกับต้องหาวิธีแบบพลิกแผ่นดิน แต่จริงๆ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตอยู่แล้ว เพียงแต่เราใส่ใจรายละเอียดและเลือกคัดสรรเสียหน่อย สมองก็จะยังทำงานไปพร้อมๆ กับคุณจนแก่เฒ่าได้

 

ที่มา นิตยสารชีวจิต  ฉ.5 3 4

——————————————————————————————————————–

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

แนะเทคนิค ป้องกันสมองเสื่อม ยืดอายุสมอง

รวมของกินธรรมชาติ อาหารสมอง

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ อัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อมที่พบมากขึ้นในสังคม

ติดตามชีวจิตได้ที่

Instagram Cheewajitmedia
Facebook นิตยสาชีวจิต

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.