โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Health Review : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ทั้งการวิจัยและบริการทางการแพทย์ ในระดับสากล  ภายใต้สังกัดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีจำนวนทั้งหมด 100 เตียง   โดยมุ่งเน้นให้การดูแล รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเป็นหลัก

โรงพยาบาลก่อกำเนิดขึ้นจากพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  โดยได้เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  30 มกราคม 2546โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

การบริการหลัก คือ เน้นรักษาเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งปาก ฯลฯ  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในคนที่ยังไม่เป็นมะเร็ง แต่อาจมีอาการหรือมีผลการตรวจบางอย่างผิดปกติ และคนที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้ว

นอกจากนี้แล้วทางโรงพยาบาลยังมีโครงการตรวจคัดครอง และรักษาโรคมะเร็งให้ฟรีด้วย หรือลองแวะไปตรวจคัดครองมะเร็งในคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งก่อนก็ได้นะครับ

กรณีสิทธิการรักษาข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้เลย ส่วนสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพต้องมีใบส่งตัวนะครับ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ที่อยู่

54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 10210 โทร. 0-2576-6000

เว็ปไซต์ www.cccthai.org

CHEEWAJIT RECOMMEND

ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร   ***

การเดินทาง                   ****

สถานที่จอดรถ               ****