โรงพยาบาลเลิดสิน

Health Review : โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บนถนนสีลม บางรัก และชุมชนใกล้เคียงมามากกว่า 100 ปี มีจำนวนทั้งหมด 500 เตียง ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชานแบบครบวงจร โดยเฉพาะการรักษาในกลุ่มโรคทางด้านออร์โทปิดิกส์ หรือ รักษากระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อโรงพยาบาลเลิดสิน

“โรงพยาบาลเลิดสิน” เป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  โดยพระราชทานบ้านหลวงที่ปากถนนสีลมต่อกับถนนเจริญกรุง ให้กับนายแพทย์ที เฮวาด เฮส์ ชาวฝรั่งเศษ จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลบางรัก ให้การรักษาประชาชนแถบนี้ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงพยาบาลเลิดสินจนถึงปัจจุบัน

นอกจากการให้บริการรักษาโรคทั่วไปแล้ว ยังเป็นสถานที่อบรม แพทย์หลังปริญญา สถาบันทำการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ที่สำคัญ  โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญ การรักษา และการผ่าตัดในกลุ่มโรคกระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ และที่สำคัญผู้ป่วยสามารถใช้สิทธ์ในการรักษาได้ครบทั้ง 3 สิทธิ์

โรงพยาบาลเลิดสิน

 

LOCATION

190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร. 0-2353-9798-9

เว็ปไซต์ www.lerdsin.go.th

 

CHEEWAJIT RECOMMEND

ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร   ****

การเดินทาง                   *****

สถานที่จอดรถ               ****


อ่านเพิ่มเติม Health Review

Health Review: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Health Review: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

การแพทย์ทั่วโลก-ทั่วไทย 12 ศาสตร์ใช้ได้จริง ครบที่สุด ที่เดียว (พร้อมพิกัด)